Visszaemlékezések öregdiákoktól

Kerese András

okl. környezetmérnök (MSc) (STKH Kft.)

A környezetmérnök alapképzésre (BSc) 2013-ban a műszaki és természettudományok iránti érdeklődésem okán esett a választásom. A hétszemeszteres képzés megtanított az önálló tanulásra és problémamegoldásra, valamint bevezetést nyújtott a rendkívül sokrétű szakma főbb területeibe. Az elhelyezkedés után két évvel, 2019-ben jelentkeztem környezetmérnöki mesterképzésre (MSc), hogy a korábban megszerzett tudást elmélyítsem, és bíztam benne, hogy ezt a munkahelyemen is hasznosíthatom majd. Ezt az elmúlt két év során a tantárgyak teljesítéséhez szükséges számos évközi feladat segítette - a megszerzett tudás gyakorlatba való átültetésével - emellett a sok választható tárgy lehetőséget nyújtott a munkámhoz kapcsolódó szakterületek jobb megismeréséhez. Utóbbinak köszönhetően magabiztosabban végzem a munkámat, esetemben többek között az irányítási rendszerek felülvizsgálata vagy a vonatkozó jogszabályok értelmezése során.
Külön kiemelném az Soproni Egyetem oktatói, tanári karának felkészültségét és segítőkészségét.
Úgy gondolom, hogy a végzett környezetmérnök alapszakos hallgatóknak adott esetben mindenképpen érdemes környezetmérnöki mesterszakos (MSc) tanulmányaikat a Soproni Egyetemen folytatni.

 

Csóka Gergely

környezet- és természetvédelmi szakértő (VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.)

2011-ben környezetmérnöki BSc, majd 2014-ben MSc szakon végeztem (az akkori) Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán.

A Soproni Egyetemen igen magas színvonalon sajátítható el minden, amit egy környezetmérnöknek tudnia kell: részletes elméleti és gyakorlati tudást és felelősségteljes szemléletet is lehet szerezni az egyetemi képzés során. Egyetemi hallgató koromban úgy éreztem, minden fontos szakterületre kiterjed a mintatanterv.

A kellően nyitott és szorgalmas hallgatók további fontos szakmai készségeket is elsajátíthatnak az egyetemen, mint például AutoCAD, MS Excel és térinformatikai szoftverek magas szintű ismerete. Ezeket az itt megszerzett készségeket a mai napig magam is használom a szakértői/mérnöki/tervezői munkáim során.

Tanulmányaimat nagyban színesítették, sőt megkönnyítették a Selmeci Diákhagyományok, melyeknek köszönhetően az egyetemi éveim alatt – és azóta is – egy rendkívül segítő, összetartó és intelligens baráti kör övez, akiktől bármikor, bármiben kérhetek és kapok is segítséget, legyen szó akár szakmai, akár magánéleti kihívásokról.

Tapasztalataim szerint egy olyan hallgató, aki ezen hagyományok részese lehet, sokkal könnyebben és jobb eredményekkel tudja elvégezni az általa választott szakot, majd a nagybetűs Életbe kilépve is jobban helyt tud állni. Soproni egyetemi éveimre nagyon jó érzéssel gondolok vissza, igyekszem évente legalább 1-2 alkalommal visszatérni, és volt hallgatótársaim, tanáraim körében összeülni beszélgetni, nótázni.

Sopron a képzésével, nevelésével, valamint a közel 300 éves hagyományaival olyan pályára állított, olyan emberré váltam általa, amelyre saját és mások bevallása szerint is büszke lehetek. Sopronnak is köszönhetem, hogy ma egy boldog, kiegyensúlyozott ember lehetek. Munkám egyben a hivatásom és a hobbim is, amelyet szívvel-lélekkel tudok végezni. Ha újrakezdhetném, se választanék más egyetemet, pályát, vagy hivatást.

 

Déri Ágnes

környezetvédelmi és minőségbiztosítási vezető

Sopronban 2009-ben környezetmérnöki Bsc, majd 2012-ben környezetmérnöki Msc szakot végeztem el. Az alapszak elvégzése után közvetlenül a szakmában helyezkedtem el, ahol az egyetemen tanultakat a gyakorlatban azóta is alkalmazom. Az elmúlt majdnem egy évtized alatt végzett munkámnak köszönhetően, idei évtől egy 250 fős, a Nyugat-dunántúli régió egyik legfőbb hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szervezetének (Zala-Müllex Kft.) környezetvédelmi vezetője vagyok. Mindez a Soproni Egyetemen kapott alapoknak, az ott tanított értékeknek, a selmeci diákhagyományokból adódó kitartásnak, összetartásnak is köszönhetem. Mai napig szívesen emlékszem vissza a „SOPRONI” egyetemista létre. Megannyi emlék, élmény elevenedik meg a visszaemlékezéseimben. Mert soproni egyetemistának ÉRDEMES lenni.

 

Dr. Gálos Borbála

egyetemi docens

2005-ben végeztem Sopronban, okleveles környezetmérnök – mérnöktanár szakon.

Érettségi után azért jelentkeztem erre a szakra, mert a környezettel kapcsolatos témákban széleskörű alaptudást, majd számtalan szakosodási lehetőséget kínált. Vonzó volt a külföldi ösztöndíj pályázati kínálat is. Nagyon élveztem a kis hallgatói létszámú, családias légkörű Erdőmérnöki Kart és a választott szakot, a selmeci hagyományokat, és, hogy a tudományos diákköri munka készítése során témavezetőim bevontak a kutatásokba, lehetőségem volt velük együtt dolgozni, tapasztalatokat gyűjteni.

Az Egyetemtől nem szakadtam el, 2 éves németországi kutatómunka után visszatértem Sopronba. A doktori (PhD) fokozat megszerzése óta az Erdőmérnöki Kar oktatója (egyetemi docense) vagyok, részt veszek az éghajlatváltozás és az erdők kölcsönhatás folyamataival kapcsolatos kutatásokban, és segítem a hallgatókat a külföldi ösztöndíj pályázati lehetőségek kiaknázásában.

 

Bognár Klára Réka

osztályvezető

Bognár Klára Réka vagyok, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Zöldterületi osztályvezetője.

1997-ben, amikor az Erdészeti és Faipari Egyetemen (ma Soproni Egyetem) okl. környezetmérnöki szakra jelentkeztem, még nem tudtam, hogy 20 év múlva pontosan mivel fogok foglalkozni. Azonban már gyermekkoromtól fogva szerettem a természetet, a Földet, Magyarországot, és éreztem azt, hogy felnőttként azon szeretnék munkálkodni, hogy a felnövekvő generációk is legalább olyan levegőt szívhassanak, olyan vizet ihassanak, és olyan életet élhessenek, mint én.

Ma már tudom, erre készítettek fel az Egyetemen a Sopronban töltött évek.

Nem tudtam mit várok az Egyetemtől, de kaptam jó barátokat, akikkel együtt sírunk, nevetünk immár több mint 20 éve.

Kaptam jó tanárokat, példaképeket, használható tudást, igényt a folyamatos fejlődésre, tanulásra.

Kaptam egy csodálatos szellemiséget, a "selmeci hagyományokat", amelyek megtanították, hogy mi fontos az életünkben – Haza, család, barátok és nekem a karrier.

Mindeközben rengeteg tapasztalatot szereztem, amivel felvértezve bármerre járok, bárhová jutok, mindig megtalálom a helyem és a lehetőséget, hogy segíthessek jövőnk zöldebbé formálásában.

Azt kívánom az utánunk következő környezetmérnök nemzedéknek, hogy ők is tapasztalják meg ezeket az élményeket és a Soproni Egyetemen megszerezhető tudás segítségével dolgozzunk együtt egy tisztább Földért és az élhető környezetért.

 

Füzi Boglárka

okl. környezetmérnök-mérnöktanár

Füzi Boglárka vagyok, 2003-ban végeztem dékáni dicsérettel okleveles környezetmérnök-mérnöktanár szakokon, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (ma Soproni Egyetem) Erdőmérnöki Karán. 

Egyetemi éveimre nagyon sok szép emlékkel tekintek vissza. A „selmeci hagyományok” légköre átszőtte a mi képzésünket is, örülök, hogy megtapasztalhattam az általa képviselt értékeket. Firmáimra a mai napig szeretettel gondolok vissza, tartjuk egymással a kapcsolatot, örülünk egymás sikerének.

A diplomák megszerzése után kipróbáltam magam a mérnöki pályán, ám a mérnöktanári diplomával való elhelyezkedéssel teljesedett ki az én szakmaiságom. 2006 óta a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karának tagja vagyok. Nagyon szeretem Iskolámat, hivatásomnak tekintem a szakmámat.

2016. júniusában Miniszteri Elismerő Oklevéllel jutalmazták munkámat, melyet a Földművelésügyi Minisztériumban vehettem át. Úgy vélem ez az elismerés az egyetemi tanáraimat is minősíti, az Ő munkájukat is dicséri.

Ha visszapörgetnénk az időt, s újra jelentkeznem kellene egyetemre, ismét a Soproni Egyetemet választanám, hisz nagyon jó útmutatóval, kompetenciákkal látott el, melyet az élet több területén tudok alkalmazni.

 

Dr. Kollarics Tímea

okl. környezetmérnök-mérnöktanár

2006-ban végeztem okleveles környezetmérnök és okleveles mérnöktanár szakokon a Soproni Egyetem jogelődjén. Számomra a szakmaiságon kívül a selmeci hagyományok és az általuk képviselt szellemiség tette egyedülállóvá a képzést, amely elősegítette a kisebb létszámokkal együtt, hogy mindannyian ismerjük egymást, szoros barátságok szövődhessenek.
A diplomák megszerzése után környezetmérnökként az iparban, valamint az önkormányzati és a civil szférában egyaránt volt lehetőségem alkalmazni a megszerzett tudást, de mivel párhuzamos képzésben a mérnöktanári szakra is jártam, számomra a tanári pálya volt a távlati cél. Először középiskolai szakmai tanárként dolgoztam, majd a felsőoktatásba kerültem, ahol jelenleg a szakmai tanárképzésben veszek részt a Soproni Egyetemen.
Útravalóként azt tanácsolom a leendő mérnök-hallgatóknak, hogy vegyék fontolóra a mérnöktanári tanulmányokat, hiszen olyan kompetenciákkal lehetnek gazdagabbak, amelyek a munkaerőpiacon rendkívül hasznosak akkor is, ha valaki nem a tanári hivatást választja. A Soproni Egyetemen pedig lehetőség van a mérnöktanári diploma megszerzésére: a mérnöki végzettség típusától és szintjétől függően mindenki megtalálja a számára optimális megoldást.

 

... további visszaemlékezések végzett környezetmérnökeinktől hamarosan...