Szakkollégium

Herman Ottó Szakkollégium

A Herman Ottó Szakkollégium 2010-ben, mint hallgatói öntevékeny szervezet alakult az Erdőmérnöki Karon. 

A hallgatókra támaszkodva, az egyetemi képzésen felüli többlettudás megszerzését biztosítja az erdészettudományok, környezet- és természetvédelem valamint a vadgazdálkodás szakterületén.
Szakmai és szellemi műhelyként működik, amely színvonalas elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzést biztosít, előadások, kurzusok, konferenciák, szakmai kirándulások, kutatások által.

A szakkollégium keretein belül a tagok számára lehetőség nyílik:

  • érdeklődési körhöz kapcsolódó kutatások végzésére (a témából akár Tudományos Diákkori Konferencián bemutatott dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka készíthető);
  • tanulmányutakon, szakmai kirándulásokon való részvételre;
  • előadássorozatok látogatására (minden szemeszterben több előadásból álló előadássorozatot látogathatnak a hallgatók az ismeretbővítés, többlettudás megszerzése céljából);
  • szakmai műhelyek alapítására (munkacsoportok alapítása azonos érdeklődési körű hallgatók számára);
  • kollégiumi férőhely biztosítására (aki a szakkollégium elvárásait teljesíti, limitált létszámban, kollégiumi férőhelyben részesül).

 

Az elmúlt években a szakkollégista hallgatók közül többen szerepeltek az Erdőmérnöki Karon megrendezett Tudományos Diákkori Konferencián, többször értek el 1. és 2. helyezést. Részt vettek a kutatási tématerületükhöz kapcsolódó szakmai konferenciákon. A szakkollégium több tagja részt vett a 2018. tavaszán a Soproni Egyetemen megrendezett VII. Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedő szervezésében és lebonyolításában.

Felvétel a szakkollégiumba: előfeltétele az Erdőmérnöki Karon létesített hallgatói jogviszony. A jelentkezési lap benyújtását követően a szakkollégiumi tagok döntenek az új tagok felvételét illetően.

Bővebben: Facebook oldal