Díjazottak

Díjazottak


A környezetmérnöki szak hallgatói által elért sikerek országos rendezvényeken, pályázatokon a közelmúltból.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

2021

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roller Kálmán Ösztöndíj

Janzsó Milán Gábor környezetmérnök BSc szakos hallgató

2020

Magyar Mérnöki Kamara, Környezetvédelmi Tagozat, Környezetvédelmi Diploma Díj
Horváth Karolina (km MSc, konzulens dr. Polgár András, dr. Kovács Zoltán) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetvédelmi Diploma Díj 2020” pályázatán ért el kiemelt díjazást és nyert el oklevelet "Szántóföldi növénytermesztés környezetterhelésének vizsgálata" című diplomamunkájával.

2019

Magyar Mérnöki Kamara, Környezetvédelmi Tagozat, Környezetvédelmi Diploma Díj
- Riba Dániel (km MSc, konzulens Visiné dr. Rajczi Eszter) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetvédelmi Diploma Díj 2019” pályázatán ért el kiemelt díjazást és nyert el oklevelet "Monitoring vizsgálatok a Cséri Regionális Hulladéklerakón" című diplomamunkájával.

- Postás Renáta (km MSc, konzulens Dr. Berki Imre) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetvédelmi Diploma Díj 2019” pályázatán ért el kiemelt díjazást és nyert el oklevelet "A területhasználat több évtizedes változása a Pécselyi- és a Veszprémi-medencében" című diplomamunkájával.

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Diákkköri Konferencia, 2019. november 27.

Agroerdészeti és műszaki szekció:

- Dominkó Emese környezetmérnök MSc szak, 1. helyezés: A méz illékony komponenseinek vizsgálata, konzulens: dr. Rétfalvi Tamás

- Pálya István és Takács Krisztián környezetmérnök BSc szak, 3. helyezés: Energetikai célra felhasznált lignocellulóz anyagok biológiai előkezelése, konzulens: dr. Rétfalvi Tamás

Környezettudományi szekció:

- Temesi Tamara környezetmérnöki BSc szak, 2. helyezés: Napelem park környezeti hatásai, konzulensek:  dr. Polgár András — Elekné dr. Fodor Veronika

2018


Magyar Mérnöki Kamara, Környezetvédelmi Tagozat, Környezetmérnöki Diploma Díj
Győri Barbara (km MSc, konzulens Dr. Polgár András) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetmérnöki Diploma Díj 2018” pályázatán ért el kiemelt díjazást és nyert el oklevelet "Energetikai faültetvények környezeti hatásainak vizsgálata" című diplomamunkájával.

2017

Magyar Mérnöki Kamara, Környezetvédelmi Tagozat, Környezetmérnöki Diploma Díj
Dancs Mária (km MSc, konzulens Dr. Vágvölgyi Andrea, Szakálosné Dr. Mátyás Katalin) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetmérnöki Diploma Díj 2017” pályázatán ért el kiemelt díjazást és nyert el oklevelet "Erdőgazdálkodási munkák környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén" című diplomamunkájával.

2014

XIV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia
Csáki Péter a „Különböző felszínborítások vízforgalomra gyakorolt hatása változó klimatikus visz!onyok között Zala megye példáján” című pályamunkájával a Hidrológia szekcióban szerepelt, és ott a zsűri döntése alapján első helyezést ért el. Csáki Péter az Erdőmérnöki Karon 2014 januárjában végzett okleveles környezetmérnökként. Dolgozatát a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetben készítette, a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013 pályázat támogatásával.

2013

Környezetmérnöki Diploma Díj
Tímár Dániel (km MSc, konzulens Vágvölgyi Andrea) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetmérnöki Diploma Díj 2013” pályázatán ért el III. helyezést "Regionális megújuló energia potenciál vizsgálata Magyarországon a güssingi „ökoEnergieland” modellrégió alapján" című diplomamunkájával.

2012

Környezetmérnöki Diploma Díj
Deák Ágnes Zsuzsanna (km MSc, konzulens Dr. Czupy Imre) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetmérnöki Diploma Díj 2012” pályázatán ért el II. helyezést „Kombinált ciklusú gázturbinás erőmű zajkibocsátásának vizsgálata” című diplomamunkájával.

Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia
Sikerek a XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián (Veszprém, 2012):
Szita Renáta (km MSc, konzulens: Dr. Gribovszki Zoltán és Dr. Ambrus András-FHNPI) a „Hidrobiológia” szekcióban I. helyezett. A dolgozat címe: A Rák-patak természetes és mesterséges szakaszainak összehasonlító hidrobiológiai vizsgálata.
Kónya Anikó (km MSc, konzulens Dr. Kovács Gábor) a „Környezeti földtan és talajtan” szekcióban VII. helyezést ért el a „Tenyészedény kísérletek vörös iszappal” című dolgozatával.
Kocsis Ramóna (km BSc, konzulens: Dr. Németh Zsolt és Badáczy Dorottya) a „Környezeti kémia” szekcióban ért el II. helyezést. A díjazott dolgozat címe: A juharfa glükóz-fruktóz regressziói városi környezetben.

Gratulálunk kiváló hallgatóinknak és felkészítő tanáraiknak!