Belső auditor tanfolyam

 FELHÍVÁS

minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor ON-LINE tanfolyamra (MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015)

---> A felhívás letöltése PDF formátumban itt!

---> REGISZTRÁCIÓS FELÜLET ITT: KLIKK IDE!

 

Felnőttképző neve: Soproni Egyetem. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/000798

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke ON-LINE tanfolyamot szervez, minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditja témakörében, az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint (partner: Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt.).

A résztvevők a program on-line előadásain való részvétel, valamint sikeres írásbeli on-line teszt alapján MSZ EN ISO 9001:2015 MIR és MSZ EN ISO 14001:2015 KIR követelményei szerinti integrált MIR-KIR belső auditori tanúsítványt (FAR- Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben regisztrált) kapnak. A képzés tematikája az MSZ EN ISO 19011:2018 szabványt is tartalmazza.

 

Helyszíne: az on-line tér (MS Teams rendszer: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/free).

Időpontok: A tanfolyam 3 modulból áll, melyek 3 alkalommal, szombatonként követik egymást.

 • 1. modul: 2021. április 17., szombat
 • 2. modul: 2021. április 24., szombat
 • 3. modul: 2021. május 1., szombat

Szombatonként: 9.00-12.00 h és 13.00-17.00 h. Az írásbeli on-line vizsga időpontja: 2021. május hó 01 nap., szombat: 15.00-17.00 h

Teljes időtartam: 21 óra

A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a tanfolyam teljes időtartamának 20%-át.

A tanfolyamot minimum 15 fő jelentkező esetén rendezzük meg.

 

Szükséges technikai feltételek: internet, számítógép, monitor, webkamera, mikrofon, hangfal/fülhallgató.

 

A tanfolyam kidolgozott tananyagait a résztvevők megkapják.

A tanfolyam tartalmazza a vizsgára való felkészítést és a vizsgát is.

 

Ajánljuk azoknak, akik:

 • még nem rendelkeznek integrált MIR-KIR belső auditor végzettséggel, de szeretnék igazoltan megszerezni,
 • MIR-KIR belső auditori feladatokat szeretnének ellátni,
 • már rendelkeznek ISO 9001:2015 és vagy ISO 14001:2015 ismeretekkel és feladatuk a rendszerek működtetése,
 • meg szeretnék ismerni a szabványok szellemiségét, alapelveit, követelményeit.
 • szeretnének későbbiekben elhelyezkedni a versenyszférában
 • szeretnének alapokat szerezni a menedzsment rendszerek működtetéséhez, auditori munkákhoz

Célja:

A résztvevők ismereteket szerezzenek a minőség- és környezetirányítási rendszer alapelvekről, legyen konkrét ismeretük a vonatkozó nemzetközi és nemzeti szabványok elemeiről, követelményeiről, a rendszerek bevezetésének menetéről, a dokumentációs rendszerek felépítéséről.

A résztvevők sajátítsák el a belső auditok előkészítésének, tervezésének és lebonyolításának folyamatára vonatkozó ismereteket, legyenek képesek integrált irányítási rendszer belső auditokat lefolytatni a tervezéstől egészen a javító intézkedések megtételéig.

 

Megszerezhető kompetenciák:

Az integrált menedzsment rendszerek felülvizsgálatára, folyamatos fejlesztésére vonatkozó kompetencia. Az integrált menedzsment rendszerek belső auditjainak előkészítésére, tervezésére és végrehajtására, a megfelelő dokumentálási kötelezettségek teljesítésére vonatkozó kompetencia. Auditori személyes kompetenciák (kommunikáció, kérdezéstechnika, etikus viselkedés szabályai).

 

Tematika:

 • Az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ismeretek, követelmények

Cél: Az ISO 9001 szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek áttekintése.

 • Az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerekkel kapcsolatos ismeretek, követelmények. Nagy hangsúlyt kap a KIR hatásértékelési eljárás és az életciklus szemlélet alkalmazása!

Cél: Az ISO 14001 szabvány és egyéb követelmények összefüggéseinek áttekintése. (KIR, EMAS stb.). Megismertetni az ISO 14001 alkalmazási területét és a speciális szakkifejezéseket, a szabvány követelményeit

 • Az integrált rendszerek belső auditálása.

Cél: Az integrált irányítási rendszer belső auditjának előkészítése, lebonyolítása és dokumentálása – a vonatkozó szabványkövetelmények ismertetése (MSZ EN ISO 19011:2018).

 • Vizsga

 

Jelentkezés:

A tanfolyamon való részvétel regisztráció köteles.

Jelentkezése megrendelésnek minősül és elküldésével egyben fizetési kötelezettséget vállal. A tanfolyamon csak a felhívásban megállapított Jelentkezőre vonatkozó képzési díj megfizetése esetén vehet részt.

Jelentkezési határidő: 2021. április 13., kedd

A részvételi szándékot on-line jelentkezési lapon kell jelezni itt: http://kornyezet.emk.uni-sopron.hu/belso-auditor-tanfolyam-regisztracios-felulet

A jelentkezés a részvételi díj befizetése után válik csak érvényessé és ezután igazoljuk vissza e-mailben.

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltétele: BSc/főiskolai, MSc/egyetemi végzettség, vagy BSc/MSc hallgatói jogviszony (bármely egyetemen, főiskolán).

A részvételi díj

 • Soproni Egyetem hallgatók/volt hallgatók/jelenlegi dolgozók részére kedvezményes: 49.000 Ft (áfamentes képzés);
 • külső résztvevőknek 98.000 Ft (áfamentes képzés).

A részvételi díj befizetése az on-line jelentkezési lap kitöltését és beküldését követően a SOPRONI EGYETEM OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441 bankszámlaszámára történik egy összegben, a jelentkezési határidőig. Az utalás közleményében kérjük feltüntetni: NÉV, auditor tanfolyam.

 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése: Tanúsítvány.

A felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a részt vevő személy kérésére tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít.

 

Adatkezelés:

A Képzésben részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a Felnőttképző a regisztrációkor meghatározott személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve a Szerződéssel összefüggő valamennyi információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt törvényben meghatározott szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja. A Soproni Egyetem adatvédelmi szabályzata itt érhető el: http://uni-sopron.hu/adatvedelem

Adatkezelési tájékoztató a felnőttképzésben résztvevők számára itt érhető el.

SOE Felnőttképzés

 

Elégedettségmérési tájékoztató:

A képzés befejezését követően a résztvevők körében elégedettségmérés történik. A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (személyazonosításra alkalmatlan módon) bekéri véleményét a felnőttképzési tevékenységről és képzésről. A felmérés a minőségirányítási rendszer számára fontos adatot szolgáltat, szíves közreműködését ezúton kérjük.

 

A jelentkezéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szünetelése és megszüntetése:

A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel (témafelelősnek címezve: dr. Polgár András, telefon: 06303517658, e-mail: polgar.andras@uni-sopron.hu, írásban). A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

A Szerződést a Képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis.

A Szerződő felek a Szerződésben foglaltaknak bármelyik fél általi nemteljesítése esetén tett írásbeli figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően a Szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezhetik.

A Szerződést a Szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják különösen, ha

 • a Képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 • a Képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy
 • a Képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a Szerződés 9. pontjában meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

 

Várjuk jelentkezését! Kérdésére szívesen válaszolunk.

Információ: SOE EMK témafelelős: Dr. Polgár András, telefon: 06303517658, e-mail: polgar.andras@uni-sopron.hu

 

Sopron, 2021. 02. 18.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Polgár András (PhD habil.)

tanszékvezető, egyetemi docens

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar

Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszék

 

Nagy János

ügyvezető

Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt.