Hírek

 

15/06/2022:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki MSc szakon!

A mai napon zajlottak le záróvizsgáink. Szívből gratulálunk a remek eredményekhez!

11/01/2022:

Környezetmérnökünk elismerése

2022. január 27-én az Erdőmérnöki Kar diplomaátadóján Temesi Tamara végzett környezetmérnökünk (BSc) dékáni dícséretben részesül. Gratulálunk!

 

05/01/2022:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc szakon!

A mai napon zajlottak le záróvizsgáink. Szívből gratulálunk a remek eredményekhez, további sok sikert és kiteljesedést kívánunk végzett környezetmérnökeinknek szakmai pályafutásuk során!

 

03/12/2021:

Környezetmérnök hallgatónk sikere a „K&H A FENNTARTHATÓ AGRÁRIUMÉRT” ösztöndíj pályázatán

2021-ben hetedik alkalommal hirdették meg a „K&H a fenntartható agráriumért” ösztöndíjpályázatot a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek hallgatói számára. A K&H Csoport és a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány közös ösztöndíjával azt célozza meg, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. Az idei pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyerhetett ösztöndíjat (PhD hallgatók között max. 3 fő, MSc hallgatók között max. 3 fő és BSc hallgatók között max. 2 fő). A fő témakör a fenntartható agrárium, ezen belül kiemelten a körkörös/körforgásos gazdaság témaköre (circular economy) volt.

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának környezetmérnöki alapképzési (BSc) szakos végzős hallgatójának, Temesi Tamarának pályaművét, a kétfordulós zsűrizés eredményeként az alapképzési kategória egyik nyerteseként díjazták. A szakmai zsűri elbírálásának szempontjai az alapképzéses pályázóknál a téma megközelítése, egyéni látásmód, illetve a nemzetközi és hazai trendekből kiinduló szabad gondolatok (vízió) voltak.

Temesi Tamara pályamunkája a „Nagyüzemű mezőgazdasági művelés két évtizedes klímaváltozásra gyakorolt hatásának vizsgálata szénlábnyom számítással” témát dolgozta fel. A kutatás kereteit a „Lajta-Project” adta, a munka Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, rector emeritus professzor úr kutatásainak agrár technológiákra vonatkozó adatain alapulóan készült, dr. habil. Polgár András egyetemi docens intézeti konzulens témavezetésével, a környezeti életciklus-elemzés módszerét alkalmazva.

 

A vizsgált Lajta Project kutatási területe Magyarország észak-nyugati csücskében, Győr-Moson-Sopron megyében található, a Mosonszolnok, Jánossomorja és Várbalog által határolt háromszögben. A területen öt haszonnövényre: repcére, őszi árpára, őszi búzára, silókukoricára, illetve árukukoricára végezték el a művelési adatok életciklus szemléletű vizsgálatát. A kutatás a művelésre számított karbonlábnyom értékeket haszonnövényenként, mezőgazdasági táblákra vetítve intenzitástérképeken, külön-külön és együttesen, a teljes művelési időszakokra összesítve mutatta be, mint a kutatás legfőbb megjeleníthető eredményeit, amelyek a klímaváltozásra gyakorolt hatásokat összegezik. A táblákra vetített éves és teljes időszakra összesített szénlábnyom értékek lehetőséget adnak további következtetések levonására a helyi növény- és állatvilágban bekövetkezett változások idősoros értékelése során.

 

Gratulálunk a remek eredményhez!

 

16/09/2021:

Kitűntetésben részesült dr. Berki Imre egyetemi docens

Dr. Berki Imre a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar (SOE-EMK) Környezet- és Természetvédelmi Intézet egyetemi docense, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa számára a környezeti rendszerek és az azokhoz kapcsolódó folyamatok komplex látásmódjának hatékony és magával ragadó oktatásáért, eddigi munkájának elismeréseként - a SOE-EMK előterjesztésében - a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának kuratóriuma „A Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetést adományozta.

Szívből gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

 

 

08/09/2021:

Környezetmérnökünk elismerése

Janzsó Milán Gábor környezetmérnök BSc szakos hallgatónk a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Roller Kálmán Ösztöndíjában részesül. Szívből gratulálunk!

 

01/09/2021:

Környezetmérnökünk rangos elismerése és sikere a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának országos Környezetvédelmi Diploma Díj pályázatán

2021. szeptember 16-án a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Ünnepi Ülésén, a korábbi évek sikersorozatának folytatásaképp, ismét egyik okl. környezetmérnökünk (MSc) vehette át rangos szakmai elismerésként a Környezetvédelmi Diploma Díjat. Az idei évben Horváth Karolina okl. környezetmérnökünk (MSc) számára is odaítélték e díjat. Diplomamunkájának címe: Szántóföldi növénytermesztés környezetterhelésének vizsgálata. Intézeti konzulens: dr. habil. Polgár András egyetemi docens, külső konzulens: dr. Kovács Zoltán tud. főmunkatárs voltak.

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitűntetésre. A korábbi évektől eltérően idén nemcsak a környezetmérnök végzettségű hallgatók dolgozatával lehetett országosan pályázni, hanem még szélesebb körből is, minden olyan MSc képzés során készült magyar nyelvű diplomamunkával, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, klímavédelem). A jelöltek közül a Kamara kuratóriumának véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról.

Horváth Karolina okl. környezetmérnök (MSc) az intézeti kutatásokba bekapcsolódva célul tűzte ki a Lajta Project vizsgálati területen a nagyüzemű mezőgazdasági művelés környezetre és kiemelten a klímaváltozásra gyakorolt hatásainak idősoros (közel 20 éves időszakot átölelő) vizsgálatát. A diplomamunka a környezeti életciklus elemzés (LCA) módszerével - Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, rector emeritus professzor úr kutatásainak agrár technológiákra vonatkozó adatain alapulóan, dr. habil. Polgár András egyetemi docens intézeti konzulens témavezetésével - a területre vonatkozó környezeti lábnyomok (pl. szénlábnyom) számításával foglalkozik. Az eredmények segíthetik a környezetállapot érzékenységéhez illeszkedő megfelelő művelési technológiák kiválasztását.

Ezúton is szívből gratulálunk a Nyertesnek és a Konzulenseknek!

 

25/06/2021:

Környezetmérnökünk elismerése

2021. június 25-én az Erdőmérnöki Kar tanévzáró diplomaátadóján Mészáros Imre végzett okl. környezetmérnökünk (MSc) dékáni dícséretben részesült. Gratulálunk!

 

14/06/2021:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

A mai napon on-line formában zajlottak le záróvizsgáink. Szívből gratulálunk a remek eredményhez, további sok sikert és kiteljesedést kívánunk végzett környezetmérnökeinknek és okleveles környezetmérnökeinknek szakmai pályafutásuk során!

Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember, álló emberek és szabadtéri Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, álló emberek, fa és szabadtéri

 

22/04 2021:

 

Felhívás!

 

Idén ismét megrendezésre kerül a Németországi Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium "Green Talents – International Forum for High-Potentials in Sustainable Development" versenye. A világ minden tájáról érkező fiatal tudósok jelentkezhetnek 2021. május 19-ig a 25 hely valamelyikére.

További információ az alábbi weboldalon található: https://www.greentalents.de/

 

09/04 2021:

DUÁLIS NYÍLT NAP (Online)

Várjuk azok érdeklődését, akik hozzánk jelentkeztek és érdekes lehet számukra a duális képzés! Itt most bátran kérdezhetsz!

2021.04.26 (hétfő); 14:30-16:00

Részletek: http://dualis.uni-sopron.hu/icalendar/event/ice_id/1335


09/04 2021:

Környezet- és földtudományi témák sikere a 35. OTDK FiFöMa szekciójában - Katona Máté különdíjas

2021. április 6-9. között online formában zajlott a 35. OTDK Fizika, Földtudomány és Matematika Szekció a SZTE szervezésében. A Környezet- és Földtudományi Intézetet 2 erdőmérnök hallgató, Juhász Tamás III. oemh és Katona Máté V. oemh. 3 előadással is képviselte még hozzá az alábbi környezetszennyezéssel kapcsolatos témákkal:

Földtudományok városökológiai alkalmazásai, 2021. április 6.:

Katona Máté (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar): Városi talajállapot felmérés Kaposvár területén (Témavezetők: Dr. Horváth Adrienn (egyetemi adjunktus), Prof. Bidló András (egyetemi tanár))

Katona Máté (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar): Kaposvár város nehézfémterhelésének vizsgálata (Témavezetők: Dr. Horváth Adrienn (egyetemi adjunktus), Prof. Bidló András (egyetemi tanár))

A környezettudomány földtudományi alkalmazásai, 2021. április 8.:

Juhász Tamás (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar): Az Által-ér szennyezettségének vizsgálata (Témavezető: Dr. Horváth Adrienn (egyetemi adjunktus))

A szekciókban nagyon sok érdekes téma került ismertetésre, többnyire nagymúltú egyetemekről érkeztek a résztvevők, mely hallgatóink helytállását csak még inkább növeli. 

Katona Máté 3 éve elkezdett munkája megtérült a szekció különdíjának elnyerésével a "Városi talajállapot felmérés Kaposvár területén" című dolgozatával, melyhez ezúton is szívből gratulálunk! A zsűri a témában való jártasságot, a vita készséget, valamint a felkészültséget emelte ki az értékeléskor.

Juhász Tamás bár idén nem hozott el még helyezést, de a zsűri kiemelten méltatta az elhivatottságot, valamint az önálló munkájának értékét és a téma fontossága miatt is biztatta a tavaly megkezdett kutatás elmélyítésére.

 

Mindkét hallgatónknak köszönjük, hogy képviselték intézményünket ezen a rangos megmérettetésen, továbbá gratulálunk a témavezetőknek is a sikeres felkészítéshez!

További sok sikert kívánunk a közös munkához!

 

31/03 2021:

REGISZTRÁCIÓ KÖRNYEZETMÉRNÖKI DUÁLIS KÉPZÉSRE! JELENTKEZZ 2021. JÚNIUS 1-ig!

Soproni Egyetem (EMK) környezetmérnöki alapképzési (BSc) és környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szakán DUÁLIS képzési formában is tanulhatsz!

Megnyitottuk a hallgatói regisztrációs felületeket a kiválasztási eljárásra!

JELENTKEZZ egyetemi felvételi űrlapunkon keresztül, megjelölve azon vállalatokat, amelyeknél szívesen töltenéd a gyakorlati időszakot!

- - -> Jelentkezési határidő a kiválasztási eljárásra: 2021. június 1.!

- - -> REGISZTRÁCIÓS ŰRLAP: http://dualis.uni-sopron.hu/hallgatoi-regisztracios-feluletek

Az aktuális képzési ciklusban elérhető partnercégeink környezetmérnöki alapképzési (BSc) szakon:

- ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

- MAM-HUNGÁRIA KFT.

- NETTA-PANNONIA KFT.

Az aktuális képzési ciklusban elérhető partnercégeink környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szakon:

- BKV ZRT.

Fontos tudnivalók a duális képzésről, a felvételi menete: http://kornyezet.emk.uni-sopron.hu/dualiskepzes

Kérdés esetén elérhetőségeinken keressenek (dr. Polgár András szakfelelős, polgar.andras@uni-sopron.hu, +36303517658)!

Várjuk a jelentkezéseket!

 

19/02 2021:

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor ON-LINE tanfolyamra (MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015)

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke ON-LINE tanfolyamot szervez, minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditja témakörében, az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint (partner: Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt.).
A résztvevők a program on-line előadásain való részvétel, valamint sikeres írásbeli on-line teszt alapján MSZ EN ISO 9001:2015 MIR és MSZ EN ISO 14001:2015 KIR követelményei szerinti integrált MIR-KIR belső auditori tanúsítványt (FAR- Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben regisztrált) kapnak. A képzés tematikája az MSZ EN ISO 19011:2018 szabványt is tartalmazza.

---> RÉSZLETES FELHÍVÁS ITT! (A felhívás letöltése PDF formátumban itt!)

---> REGISZTRÁCIÓS FELÜLET ITT: KLIKK IDE!

Helyszíne: az on-line tér (MS Teams rendszer: https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/free).

A tanfolyamon való részvétel regisztráció köteles.

Jelentkezési határidő: 2021. április 13., szerda

Időpontok: A tanfolyam 3 modulból áll, melyek 3 alkalommal, szombatonként követik egymást.

 • 1. modul: 2021. április 17., szombat
 • 2. modul: 2021. április 24., szombat
 • 3. modul: 2021. május 1., szombat

Szombatonként: 9.00-12.00 h és 13.00-17.00 h. Az írásbeli on-line vizsga időpontja: 2021. május hó 01 nap., szombat: 15.00-17.00 h

Teljes időtartam: 21 óra

A tanfolyam kidolgozott tananyagait a résztvevők megkapják. A tanfolyam tartalmazza a vizsgára való felkészítést és a vizsgát is.

Ajánljuk azoknak, akik:

 • még nem rendelkeznek integrált MIR-KIR belső auditor végzettséggel, de szeretnék igazoltan megszerezni,
 • MIR-KIR belső auditori feladatokat szeretnének ellátni,
 • már rendelkeznek ISO 9001:2015 és vagy ISO 14001:2015 ismeretekkel és feladatuk a rendszerek működtetése,
 • meg szeretnék ismerni a szabványok szellemiségét, alapelveit, követelményeit.
 • szeretnének későbbiekben elhelyezkedni a versenyszférában
 • szeretnének alapokat szerezni a menedzsment rendszerek működtetéséhez, auditori munkákhoz

A részvételi díj (átutalással, egy összegben fizetendő)

 • Soproni Egyetem hallgatók/volt hallgatók/jelenlegi dolgozók részére kedvezményes: 49.000 Ft (áfamentes képzés);
 • külső résztvevőknek 98.000 Ft (áfamentes képzés).

Várjuk jelentkezését! Kérdésére szívesen válaszolunk.

Információ: SOE EMK témafelelős: Dr. Polgár András, telefon: 06303517658, e-mail: polgar.andras@uni-sopron.hu

 

18/01/2021:

DBU ösztöndíj felhívás

A Deutsche Bundesstifutng Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány újfent meghirdeti

németországi szakmai gyakorlati ösztöndíját

- bármely tudományterületen

- környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó

- végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére. Másoddiplomások jelentkezését is várjuk.

- 6-12 hónapra,

- kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba, társadalmi szervezetekhez, vállalatokhoz.

Az ösztöndíj magában foglal:

- 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot

- egészségbiztosítást

- a németországi életvitel, utazás és szakmai konferenciák költségeire havi 1250 eurót

- a részvételhez szükséges szervezési és szakmai támogatást

- részvételt a volt ösztöndíjasok szervezetében, további pályázati lehetőségeket.

Pályázásra évente két alkalommal nyílik lehetőség:

tavasszal: beadási határidő: március 5., nyelvtanfolyam augusztus közepétől, gyakorlat kezdete: szeptember

ősszel: beadási határidő: szeptember 5., nyelvtanfolyam február közepétől, gyakorlat kezdete: március

A pályázatot német vagy angol nyelven online kell benyújtani.

A részletes kiírás a https://www.dbu.de/2588.html oldalon található.

Korábbi ösztöndíjasok kutatási témái: https://www.dbu.de/2431.html

Az alapítvány másik, németországi doktori tanulmányokra vonatkozó ösztöndíja:

https://www.dbu.de/stipendien_promotion 

 

18/01/2021:

Környezetmérnökünk elismerése

2021. január 28-án az Erdőmérnöki Kar on-line diplomaátadóján Szecsődi Orsolya végzett környezetmérnökünk (BSc) dékáni dícséretben részesült. Gratulálunk!

 

05/01/2021:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

A mai napon on-line formában zajlottak le záróvizsgáink. Szívből gratulálunk a remek eredményhez, további sok sikert és kiteljesedést kívánunk végzett környezetmérnökeinknek és okleveles környezetmérnökeinknek szakmai pályafutásuk során!

 

10/12/2020:

A Soproni Egyetem a legzöldebb egyetemek világranglistáján!

Felkerült a legzöldebb egyetemek világranglistájára a Soproni Egyetem
A Soproni Egyetem is szerepel a világ környezettudatos egyetemeinek listáján, a széles körben elismert Green Metric rangsorban. A magát ezen a területen első alkalommal megmérettető intézmény 84 ország 912 egyeteme közül a középmezőnyben, az 590. pozícióban helyezkedik el.
A felmérés rámutatott az erősségekre és a fejlesztendő területekre. A Soproni Egyetem kimagasló pontszámot ért el a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és kutatás”, valamint az „Elhelyezkedés és infrastruktúra” területén, köszönhetően a témához kapcsolódó nagyszámú kurzusnak és tudományos kutatásnak, valamint az egyetem csodálatos zöld környezetének. Fejlesztendő fókuszterületnek bizonyult a régi épületállomány zöld irányelvek szerinti korszerűsítése, a hulladékgazdálkodás még hatékonyabbá tétele, és a víztakarékossági programok indítása.
“Első alkalommal vettünk részt a megmérettetésben, így az elért eredményt úgy tekintjük, mint egy rajtpozíciót. A következő esztendőkben rendkívül ambiciózus terveink vannak annak vonatkozásában, hogy a rangsorban egyre előkelőbb helyezést érjünk el." - prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem általános rektorhelyettese.

Részletes hírbejegyzés: klikk ide!

Az UI GreenMetric 2020 világrangsor elérhetősége: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/

 

9/12/2020:

Környezetmérnöki Útikalauz Felvételizőknek

Az útikalauzon keresztül ON-LINE betekintést nyerhetsz a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán (SOE-EMK) folyó környezetmérnöki alapképzési (BSc) és környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szakon zajló hagyományos és duális képzéseinkbe.

Tekintsd meg a dékáni köszöntőt, ismerd meg a szak rövid történetét, végzett mérnökeink elhelyezkedési tapasztalatait, hallgasd meg a szakfelelős bemutatóját, tudj meg többet a duális képzésről, a külföldi tanulmányi ösztöndíj lehetőségekről az egyetemi évek alatt, kalandozz a környezetmérnöki képzésben jelentős szerepet betöltő intézetekben vagy vegyél részt a labortúrán.

A felvételek figyelmes megtekintése után töltsd ki a KÖRNYEZETVÉDELMI KVÍZT, amelynek sikeres kitöltői között értékes TÁRGYNYEREMÉNYEKET sorsolunk ki!

 

03/12/2020:

Környezetmérnök hallgatónk sikere a SOE EMK Kari Tudományos Diákköri Konferenciáján!

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2020. december 2-án az on-line térben rendezte meg Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját. A konferencián 2 szekcióban 16 magas színvonalú pályamunkával versenyeztek hallgatóink.
A Környezettudományi szekcióban, környezetmérnök BSc szakos hallgatónk, Janzsó Milán (Vízminőség vizsgálatok a Rábán, konzulens: dr. Kalicz Péter egyetemi docens) harmadik helyen végzett! Szeretettel gratulálunk!
Szívből gratulálunk mindenki kimagasló munkájához!

 

02/11/2020:

Nyílt Nap 2020

A Környezetmérnöki szak bemutatását a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar 2020. november 25-én, 10:30 h-tól tartandó nyílt napján hallhatod! Részletek a kari honlapon: http://emk.uni-sopron.hu vagy a FB eseményben: klikk ide! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

03/09/2020:

Környezetmérnökünk elismerése

2020. szeptember 8-án az Erdőmérnöki Kar Tanévnyitó Ünnepélyén Temesi Tamara környezetmérnök alapképzési (BSc) szakos hallgatónk Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíját veheti át. Gratulálunk!

 

19/06/2020:

Környezetmérnökünk elismerése

2020. június 25-én az Erdőmérnöki Kar  hallgatók on-line búcsúztatóján Dominkó Emese végzett okleveles környezetmérnökünk (MSc) dékáni dícséretben részesült. Gratulálunk!

 

15/06/2020:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

Az egyetem területén, de a záróvizsga bizottság előtt on-line formában zajló záróvizsga miatt csoportkép most nem készülhetett. Környezetmérnökeink remekül teljesítettek a szokatlan körülmények ellenére is. Szívből gratulálunk Mindenkinek! További szakmai sikereket és jó egészséget kívánunk!

 

21/05/2020:

Oktatónk szerzősége a Science folyóirat cikkében - Hősokkot okoznak az erdei élővilágnak a lombkorona lékei

A Science 2020. május 15-én megjelent számában egy fontos cikk jelent meg az erdei mikroklímák dinamikájáról. A szerzők között van a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézetének oktatója, dr. Berki Imre egyetemi docens is.
Berki tanár úr a környezetmérnöki BSc szakon az Ökológia tárgy, környezetmérnöki MSc szakon a Környezetbiológia és Tájökológia tárgy keretein belül oktatja hallgatóinkat.
Szívből gratulálunk a szerzőséghez! További részletek: klikk ide!

 

19/05/2020:

MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj - Dr. Horváth Adrienn egyetemi adjunktus is díjazott

Dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála végakaratának megfelelően az MTA 2010-ben hozta létre a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat. Minden évben három 35 év alatti kutató nyerheti el a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj Kuratóriumának javaslata alapján. Az MTA tudományos osztályainak segítségével, a Környezettudományi Elnöki Bizottság (KÖTEB) tagjainak döntése alapján az egyik díjazott idén a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, Dr. Horváth Adrienn. Munkatársunk az urbanizált talajok szennyezéséről szóló publikációjának környezetvédelmi jelentőségével nyerte el a díjat. Kollégánk és minden díjazott elismeréséhez ezúton is szívből gratulálunk! További részletek: klikk ide!

 

15/05/2020:

Álláslehetőség a Vibrocomp Kft.-nél!

"Keressük azt a lelkes környezetvédelmi mérnököt, aki szeretne egy dinamikusan fejlődő cég egyik építőköve lenni.
Rólunk röviden:

 • Budapesti irodánkban egy 25 fős professzionális szaktervező csapat vagyunk, Vibrocomp néven
 • Teljes körű környezetvédelmi tervezést nyújtunk partnereinknek – a tanulmánytervektől a hatásvizsgálatokon át a kivitelezés alatti környezetvédelemig
 • Egyaránt jelen vagyunk az infrastrukturális beruházások, az ipari és területfejlesztések terén
 • Erősségünk a sokféleség, a csapatmunka és a megoldás keresése
 • Dinamikusan alkalmazkodunk, lépést tartva a szakma fejlődésével, emellett meg szeretnék tartani a családias hangulatot az irodában
 • következő feladatok várnak Rád:
 • Környezetvédelmi dokumentációk, tervek, helyszínrajzok készítése – akár angol nyelven is
 • Helyszíni felmérések végzése – szükség esetén
 • Fejlődés, tanulás – tudásmegosztás

Amit tudunk biztosítani:

 • Kihívásokkal teli, komoly szakmai feladatok
 • Stabil, hosszú távú munkahely fiatalos csapatban
 • Rendezett munkafeltételek, élhető munkakörnyezet
 • Kezdeti aktív adaptálódási időszak, munkatársak támogatásával
 • Környezetvédelem terén versenyképes tudás megszerzése, folyamatos fejlődés lehetősége

Amit Tőled várunk:

 • Felsőfokú környezetvédelmi szakirányú végzettség
 • Szakirányú munkatapasztalat – környezetvédelem terén
 • Lelkiismeretesség, megbízható munkavégzés
 • Magabiztos felhasználói szintű informatikai ismeretek (Autocad, Word, Excell, Power Point, Prezi)
 • Angol nyelvtudás (erős középszintű, írásban használható nyelv)
 • Terhelhetőség, rugalmasság és problémamegoldó készség

Előny:

 • Projektvezetői tapasztalat
 • Szakmai angol nyelvtudás
 • B kategóriás jogosítvány, vezetői tapasztalattal
 • Küldetésednek érzed a környezetvédelmet

További infóért nézz szét a www.vibrocomp.com weboldalon. Ha érdekesnek látod a lehetőséget, várjuk önéletrajzodat a hr@vibrocomp.com email címre."

 

28/04/2020:

Regisztráció a környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szak duális képzésére!

A Soproni Egyetem (EMK) Környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szakán DUÁLIS képzési formában is tanulhatsz!
Megnyitottuk hallgatói regisztrációs felületünket a kiválasztási eljárásra!
JELENTKEZZ egyetemi felvételi űrlapunkon keresztül, megjelölve azon vállalatokat, amelyeknél szívesen töltenéd a gyakorlati időszakot!

Amennyiben sikeres a kiválasztás, duális képzési formában max. 1 fő számára tudunk gyakorlati helyeket biztosítani vállalati partnereinknél.
Az aktuális képzési ciklusban elérhető cégeink:

 • BKV Zrt.

Fontos tudnivalók a duális képzésről, a felvételi menete: http://kornyezet.emk.uni-sopron.hu/dualiskepzes

Kérdés esetén elérhetőségeinken keressenek (dr. Polgár András szakfelelős, polgar.andras@uni-sopron.hu, +36303517658)!
Várjuk a jelentkezéseket!

 

01/04/2020:

Regisztráció a környezetmérnöki alapképzési (BSc) szak duális képzésére!

A Soproni Egyetem (EMK) Környezetmérnöki alapképzési (BSc) szakán DUÁLIS képzési formában is tanulhatsz!
Megnyitottuk hallgatói regisztrációs felületünket a kiválasztási eljárásra!
JELENTKEZZ egyetemi felvételi űrlapunkon keresztül, megjelölve azon vállalatokat, amelyeknél szívesen töltenéd a gyakorlati időszakot!

Amennyiben sikeres a kiválasztás, duális képzési formában max. 7 fő számára tudunk gyakorlati helyeket biztosítani vállalati partnereinknél.
Az aktuális képzési ciklusban elérhető cégeink:

 • CREATON SOUTH-EAST EUROPE KFT.
 • E.ON HUNGÁRIA ZRT.
 • ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
 • NETTA - PANNONIA KFT.

Fontos tudnivalók a duális képzésről, a felvételi menete: http://kornyezet.emk.uni-sopron.hu/dualiskepzes

Kérdés esetén elérhetőségeinken keressenek (dr. Polgár András szakfelelős, polgar.andras@uni-sopron.hu, +36303517658)!
Várjuk a jelentkezéseket!

 

09/03/2020:

Meghívó

Szeretettel várunk Mindenkit Csóka Gergely, Sopronban végzett környezetmérnökünk előadására, mely gyakorlati megközelítéssel és gyakorlati tapasztalatok alapján mutat be egy leendő környezetmérnökök számára szakmában való elhelyezkedés szempontjából is fontos témát.
- Előadás címe: Nyomvonalas létesítmények klímakockázat értékelése, a belőlük származó légszennyezés terjedés számítása környezeti hatásvizsgálatokhoz.
- Előadó: Csóka Gergely, okl. környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, környezet- és természetvédelmi szakértő (VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft.)
- Időpont: 2020. március 12. 14:00-17:00
Helyszín: SOE, EMK, Kémiai Intézet könyvtára (C-épület, 1. emelet)
Info: galos.borbala@uni-sopron.hu

 

21/02/2020:

Pályázati lehetőség

A Fenntartható Magyarország 2020 – A fenntarthatóság éve programsorozat keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) „Az illegális hulladéklerakás felszámolása – szankciók és eszközök” címmel pályázatot hirdet. Részletek itt: klikk ide!

 

05/02/2020:

Jelentkezés az Erdőmérnöki Kar által kínált környezetmérnöki BSc és MSc duális képzésekre

Tisztelt Felvételiző!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a https://www.felvi.hu/ oldalon a 2020-as felvételi eljárásban a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar által meghirdetett környezetmérnöki alapképzési (BSc) szak esetében a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megtalálható a hagyományos képzési forma mellett a duális lehetőség is, amelyre a meghirdetett képzés melletti lábjegyzet (2) utal. Amennyiben duális képzésben kezdené tanulmányait, akkor az általános felvételi eljárás során ilyen duális képzési lehetőségre utaló lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelentkeznie február 15-ig. További részletek itt találhatók: https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma/jelentkezes_menete
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara a környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szakon is felkínálja a hagyományos képzés mellett a duális képzési formát. A környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szak esetében a 2020-as felvételi eljárásban a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban technikailag már nem tud megjelenni a duális formára utaló lábjegyzet. Ettől függetlenül elérhető a duális képzési forma, tehát az MSc duális képzésért is a nappali, magyar nyelvű hagyományos MSc képzést kell megjelölni! Ezzel párhuzamosan a partnervállalat(ok)hoz a kiválasztási eljárásra az egyetemi regisztrációs felületen kell majd jelentkezni. További részletek itt találhatók: http://kornyezet.emk.uni-sopron.hu/dualiskepzes

 

03/02/2020:

Instagram

A SOE EMK Környezetmérnöki Szakot megtalálod az Instagramon is. Kövess minket!

 

02/02/2020:

DBU - németországi szakmai gyakorlati ösztöndíj

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány 16. alkalommal hirdeti meg németországi szakmai gyakorlati ösztöndíját
- bármely tudományterületen
- környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó
- végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére. Másoddiplomások jelentkezését is várjuk.
- 2020 szeptemberétől, 6-12 hónapra,
- kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba, társadalmi szervezetekhez, vállalatokhoz.

Az ösztöndíj magában foglal:
- 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot
- egészségbiztosítást
- a németországi életvitel, utazás és szakmai konferenciák költségeire havi 1250 eurót
- a részvételhez szükséges szervezési és szakmai támogatást
- részvételt a volt ösztöndíjasok szervezetében, további pályázati lehetőségeket.

A részletes kiírás és jelentkezés információ mellékelten ill. a https://www.dbu.de/2588.html oldalon található.
A pályázat hirdetéséhez plakát itt található: https://www.dbu.de/533bild45736_2588_37725.html
Korábbi ösztöndíjasok kutatási témái: https://www.dbu.de/2431.html
A német vagy angol nyelvű pályázat online beadásának határideje: 2020. március 10.

 

23/01/2020:

Pályaorientációs előadás

Január 23-án a szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjait fogadtuk az Erdőmérnöki Karon. Röviden bemutattuk a Karon választható képzéseket, köztük a soproni környezetmérnöki képzés jellegzetességeit, a bekerülés feltételeit, a duális képzési partnereket, az egyetemi légkört és a végzett szakemberek főbb feladatait. Köszönjük az érdeklődő figyelmet!


24/01/2020:

Környezetmérnök hallgatónk elismerése

2020. január 24-én az Erdőmérnöki Kar Ünnepélyes Diplomaátadó Nyilvános Kari Tanácsülésén Takács Krisztián végzett környezetmérnökünk (BSc) dékáni dícséretben részesült. Gratulálunk!

 

14/01/2020:

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC ÉS MSC SZAKOKON!

Gratulálunk!


05/12/2019:

Környezetmérnök hallgatóink sikere a SOE EMK Kari Tudományos Diákköri Konferenciáján!

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2019. november 27-én rendezte Kari Tudományos Diákköri Konferenciáját, ahol környezetmérnök hallgatóink is magas színvonalú dolgozatokkal indultak a megmérettetésen a számos résztvevő között.
- Az Agroerdészeti és műszaki szekcióban Dominkó Emese környezetmérnök MSc szakos hallgatónk első helyezést ért el (A méz illékony komponenseinek vizsgálata című dolgozatával, konzulens: dr. Rétfalvi Tamás), míg Pálya István és Takács Krisztián környezetmérnök BSc szakos hallgatók közös munkájukkal (Energetikai célra felhasznált lignocellulóz anyagok biológiai előkezelése, konzulens: dr. Rétfalvi Tamás) a dobogó harmadik fokára álhattak fel!
- A Környezettudományi szekcióban környezetmérnök BSc szakos hallgatóink közül Temesi Tamara (Napelem park környezeti hatásai, konzulensek: Elekné dr. Fodor Veronika — dr. Polgár András), Török Luca (Légbefúvásos keverés hatásának vizsgálata vízminták fagyási folyamatára, konzulens: prof. dr. Gribovszki Zoltán) és Szecsődi Orsolya (Talajok granulometriai tulajdonságai: hagyományos és modern mérési módszerek összehasonlítása, konzulensek: dr. Horváth Adrienn — prof. dr. Bidló András) szerepeltek. Temesi Tamara a második helyen végzett!
Szívből gratulálunk a helyezésekhez és mindenki kimagasló munkájához!

 

27/11/2019:

Pályaorientációs előadás

November 27-én a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium végzőseinek tartott a SOE EMK Környezetmérnöki szakokról tájékoztató előadást dr. Polgár András szakfelelős és dr. Király Angéla. Aktualitások, szakmai érdekességek mellett bemutattuk a soproni képzés jellegzetességeit, a bekerülés feltételeit, a duális képzési partnereket, az egyetemi légkört és a végzett szakemberek főbb feladatait. Köszönjük az érdeklődő figyelmet!

 

21/11/2019:

Környezetmérnökeink rangos elismerése

2020. január 29-én a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Ünnepi Ülésén két okl. környezetmérnökünk (MSc) vehette át rangos szakmai elismerésként a Környezetvédelmi Diplomadíjakat.
A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitűntetésre. A korábbi évektől eltérően idén nemcsak a környezetmérnök végzettségű hallgatók dolgozatával lehetett országosan pályázni, hanem még szélesebb körből is, minden olyan MSc képzés során készült magyar nyelvű diplomamunkával, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású (levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás, zaj- és rezgésvédelem, vízminőség-védelem, felszín alatti vizek védelme, klímavédelem). A jelöltek közül a Kamara kuratóriuma véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról.

Az idei év egyedülálló a tekintetben, hogy a rangos elismerést két okl. környezetmérnökünk (MSc) számára is odaítélték.
Az idei díjazottjaink, diplomamunkáik és konzulenseik:

 • Postás Renáta (2019): A területhasználat több évtizedes változása a Pécselyi- és a Veszprémi-medencében. Környezetmérnöki Mesterképzési (MSc) Szak. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet. Belső konzulens: Dr. Berki Imre egyetemi docens
 • Riba Dániel (2019): Monitoring vizsgálatok a Cséri Regionális Hulladéklerakón. Környezetmérnöki Mesterképzési (MSc) Szak. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Kémia Intézet. Belső konzulens: Visiné dr. Rajczi Eszter egyetemi adjunktus

Ezúton is szívből gratulálunk a Nyerteseknek és Konzulenseiknek!

 

21/11/2019:

Tudományos Diákköri Konferencia az Erdőmérnöki Karon

6 környezetmérnök hallgatónk is részt vesz a megmérettetésen!
A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2019. november 27-én 13.00 órai kezdettel rendezi Tudományos Diákköri Konfereciáját. A rendezvényt prof. dr. Bidló András dékán és prof. dr. Bartha Dénes a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke nyitja meg a 4-es teremben.
Részletek: http://emk.uni-sopron.hu/kari-tudomanyos-diakkori-konferencia-2019

 

20/11/2019:

Vendégelőadás

A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft. okl. környezetmérnöke, Gärtner Szilvia látogatott el hozzánk a Környezetvédelem kurzus előadására. Hallgatóink betekintést nyerhettek egy multinacionális cég környezetvédelmi feladataiba, de megismerhették a szakmai kihívásokat és lehetőségeket is. Köszönjük a vendégelőadást!

 

15/11/2019:

Pályaorientációs előadás

November 15-én a komáromi Jókai Mór Gimnázium pályaorientációs napján tartott a SOE EMK Környezetmérnöki szakokról tájékoztató előadást dr. Polgár András szakfelelős. Aktualitások, szakmai érdekességek mellett bemutattuk a soproni képzés jellegzetességeit, a bekerülés feltételeit, a duális képzési partnereket, az egyetemi légkört és a végzett szakemberek főbb feladatait. Köszönjük az érdeklődő figyelmet!

 

09/11/2019:

Megkezdődött a keresztféléves eljárás

--> SOE-EMK Környezetmérnöki MSc nappali képzés: magyar és angol nyelven!
--> SOE-EMK Környezetmérnöki MSc részidős (levelező) képzés: magyar nyelven!
A februárban induló felsőoktatási képzésekre 2019. november 15-ig lehet jelentkezni. Az eljárás szabályait tartalmazó Tájékoztató és az intézmények által meghirdetett képzések már olvashatók a felvi.hu-n.
Bővebben: http://emk.uni-sopron.hu/felveteli-informaciok-emk

 

09/11/2019:

Nyílt Napok 2019-2020

A Környezetmérnöki szak bemutatását az Erdőmérnöki Kar: 2019. december 14.; 2020. január 15. tartandó nyílt napjain hallhatod!

Részletek a kari honlapon: http://emk.uni-sopron.hu

07/11/2019:

Sikeresen lezajlott a Környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknap a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán

A Környezetmérnöki BSc és MSc szakokat gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet (KFI) eredményesen zárta a környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknapját a Ligneum Látogatóközpontban. A tavalyi indító rendezvény folytatásaként iden, 2019. november 7-én, immár másodjára láttuk vendégül a középiskolákból érkező érdeklődő diákokat. Az eseményen közel 40 fő vett részt. Környezetvédelmi technikus szakon tanuló diákok érkeztek a soproni Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból, a szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából, valamint a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumából.

A programot prof. dr. Bidló András dékán, egyetemi tanár, a KFI intézetigazgatójának köszöntője nyitotta meg. Dékán úr bemutatta az Erdőmérnöki Kar képzéseit, részletesen ismertette a soproni egyetemi tanulmányok előnyeit, az élethosszig tartó tanulás és folyamatos fejlődés jelentőségét, valamint az életre szóló kapcsolatokat adó, egyedülálló selmeci diákhagyományokat. A környezetmérnöki szakterület sajátosságait, a képzés célját, szintjeit, az elsajátítandó ismeretköröket, kompetenciákat, az elhelyezkedési lehetőségeket dr. Polgár András szakfelelős foglalt a össze. Külön kitért az alapképzési (BSc) szakos hagyományos képzési forma és a 2020 szeptemberétől BSc szakon tervezett duális képzési forma azonosságaira és lényegi különbségeire is. A felsőfokú tanulmányok alatt megpályázható tanulmányi és külföldi ösztöndíj lehetőségekről dr. Pájer-Gálos Borbála egyetemi docens adott tájékoztatást. Kiemelte az idegen nyelv ismeretének jelentőségét illetve a külföldi szakmai tapasztalatszerzés és nyelvi képességek fejlesztésének fontosságát.

Dr. Czupy Imre oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, míg dr. Kalicz Péter egyetemi docens a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet esetén foglalta össze a délelőtt során az oktatott intézeti szaktantárgyak körét, az intézeti kutatásokat, a kapcsolódó hallgatói TDK, szakdolgozat és diplomamunka témaköröket, valamint szakmai aktualitásokról, érdekességekről is beszámoltak.

Kurucz Gergő okl. környezetmérnök, mint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomázott gyakorlati szakember az egyetemen megszerzett tudás hasznosságáról, a folyamatos önfejlesztés jelentőségéről, elhelyezkedési lehetőségekről, a versenyszférában szükséges attitűdről, szakmai kapcsolatok és az egészséges önbizalom fontosságáról tartott előadást.

Az előadások után a Ligneum Látogatóközpont, gyűjtemények és laborok megtekintésére nyílt lehetőség. Dr. Horváth Adrienn egyetemi adjunktus a Talajmonolit Gyűjteményben tartott vezetést, valamint összefoglalta a talajtani kutatások, talajvizsgálatok témakörében végzett intézeti munkát. Dr. Rétfalvi Tamás intézetigazgató, egyetemi docens a Kémiai Intézet hallgatói laborjába és műszeres laboratóriumokba engedett betekintést, továbbá összefoglalta a környezetmérnöki képzésben gondozott tárgyaik körét. Felhívta a figyelmet az intézet korszerű műszerparkjának kiépítettségére, valamint ismertette a futó kutatásokat és a hallgatói bekapcsolódási lehetőségeket.

Köszönjük Elekné dr. Fodor Veronika egyetemi adjunktus, dr. Balázs Pál intézeti mérnök, Csepregi-Rimóczi Ágnes adminisztrátor, Bolodár-Varga Bernadett intézeti mérnök, dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktus és a segédkező hallgatóink munkáját!

Köszönetünket fejezzük ki előadóinknak munkájukért, vendégeinknek érdeklődő figyelmükért! Külön köszönet illeti minden munkatársunkat a szervezésben és lebonyolításban kifejtett önzetlen munkájukért

További képek itt (fotók: Végh Péter): klikk ide!

 

16/10/2019:

MEGHÍVÓ - Környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknap a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán

Soproni Egyetem környezetmérnöki képzését gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet népszerűsítő szaknapot hirdet 2019. november 7-én 10:00 órától a Soproni Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.) Ligneum Látogatóközpontjában és C épületében, a 2020-ban felvételiző középiskolások számára.

Prof. dr. Bidló András dékán, intézetigazgató úr nevében szeretettel hívjuk meg programunkra!

A tervezett program (10:00-13:30 h):

 • Dékáni köszöntő és az egyetem rövid bemutatása
 • A szakot gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet bemutatkozása
 • Környezetmérnök szak BSc és MSc ismertetője
 • Hagyományos és duális képzési forma bemutatása
 • Tanulmányi és kutatási ösztöndíj lehetőségek az egyetemi évek alatt
 • A környezetmérnök szakon oktató intézetek rövid bemutatkozása
 • Rövid ismerkedés a szakmában elhelyezkedett környezetmérnökkel a Sopronban töltött egyetemi évek hasznosságáról, szakmai tapasztalatairól
 • Ligneum Látogatóközpont, labor- (természeti erőforrás kutatási, talaj) és gyűjteménytúra (talajmonolit, herbárium, vadgazdálkodási) a bemutatkozó intézetekben (résztvevők számától függően)
 • Zárszó, kérdések és résztvevői visszajelzések
 • Szendvicsebéd

A program gördülékeny lebonyolítása érdekében részvételi szándékukat és az érdeklődők létszámát kérjük, jelezzék vissza a polgar.andras@uni-sopron.hu e-mail címre 2019. november 4., 12:00 h-ig.

Szíves megjelenésükre és érdeklődésükre messzemenően számítunk!

a Szervezők

Bővebb tájékoztatás dr. Polgár András szakfelelőstől kérhető: mob. +36 30 351 7658

A szaknap látogatásáról részvételi igazolást állítunk ki!

LETÖLTHETŐ program: klikk ide!

 

15/10 2019:

DUÁLIS képzési forma a környezetmérnöki alapképzési (BSc) szakon, tervezetten 2020 szeptemberétől!

Bővebb információ a duális képzésünkről a http://dualis.uni-sopron.hu oldalon található, vagy dr. Polgár András (polgar.andras@uni-sopron.hu; 06/99/518-633) szakfelelőstől kérhető.

Magyar Nemzet (2019. szept. 5.): Kiugrási lehetőség a duális képzés

FELKÉRÉS leendő VÁLLALATI PARTNEREINKHEZ a környezetmérnök alapképzési (BSc) szakon kezdeményezendő duális képzésében való együttműködésre 

 

27/06 2019:

Címzetes egyetemi tanári kitűntetés adományozása

2019. június 27-én az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsának javaslatára a Soproni Egyetem Szenátusa Dr. Pájer József az Erdőmérnöki Kar nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense és a környezetmérnök BSc és MSc szakok szakfelelőse részére a környezeti hatásvizsgálatok, a természet- és tájvédelem területén kutatási- fejlesztési projektek koordinálásáért, környezet- és természetvédelmi oktatás és tudatformálás területén folytatott országosan elismert munkájáért, szakmai és oktatásfejlesztő kutatásaiért, több, mint 30 éves magas színvonalú iskolateremtő oktató-kutató munkájának, valamint a Kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül címzetes egyetemi tanár címet adományozott. A kitűntetésről szóló oklevelet Prof. dr. Náhlik András a Soproni Egyetem rektora és Prof. dr. Bidló András az Erdőmérnöki Kar dékánja adták át a Szenátus és az Erdőmérnöki Kar Nyilvános Tanévzáró Tanácsülésén. Szívből gratulálunk!

 

 

 

18/06 2019:

SIKERES ZÁRÓVIZSGÁK A KÖRNYEZETMÉRNÖKI BSC ÉS MSC SZAKOKON!

Gratulálunk!

 

23/05 2019:

IN MEMORIAM PROF. DR. KOSZTKA MIKLÓS

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. Dr. Kosztka Miklós, nyugalmazott egyetemi tanár, Professzor Emeritus, az Erdőmérnöki Kar volt dékánja, a Geomatika és Mérnöki Létesítmények Intézet volt intézetigazgatója, méltósággal viselt, hosszú betegségét követően elhunyt. 2019. december 6-án lett volna 75 éves. A Soproni Egyetem saját halottjának tekinti.

Az egyetemi polgárok közössége mély együttérzéssel osztozik a család gyászában.

KOSZTKA MIKLÓS PROFESSZOR ÉLETRAJZA

 

27/02 2019:

FELHÍVÁS ENERGIAIRÁNYÍTÁSI, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK INTEGRÁLT BELSŐ AUDITOR WORKSHOPRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSRE

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke és a Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt. képző workshopot szervez, energiairányítási (EIR), munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási (MEBIR) rendszerek integrált belső auditja témakörében, az ISO 50001:2018 és ISO 45001:2018 szabványok szerint.

 >>> FELHÍVÁS, DÍJAK ÉS JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ INNEN (PDF)! <<<

A résztvevők a program előadásain való részvétel, valamint sikeres írásbeli teszt alapján ISO 50001:2018 EIR és ISO 45001:2018 MEBIR követelményei szerinti integrált EIR-MEBIR belső auditori tanúsítványt (sorszámozott) szerezhetnek. A képzés tematikája az MSZ EN ISO 19011:2018 szabványt is tartalmazza.

Időpontja: 2019. április 11-12-13. (csütörtök-péntek-szombat)

Jelentkezési határidő: 2019. április 4.

Helyszín: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „C” ép., 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Kérdése esetén szívesen válaszolunk!

 

07/01 2019:

Környezetmérnökünk sikere a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának országos Környezetmérnöki Diplomadíj pályázatán


Győri Barbara a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomázott okl. környezetmérnök (MSc) kiemelt díjban részesült a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának országos Környezetmérnöki Diplomadíj pályázatán.

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitűntetésre. A jelöltek közül a Kamara kuratóriuma véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról. A 2018 évben diplomát szerzettek közül négy fő részesült e magas szakmai kitűntetésben.

A díjakat a környezetvédelem meghatározó szakmai és kormányzati képviselői jelenlétében Bencsik János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke, Nagy Gyula, a MMK elnöke, Parragh Dénes az MMK Környezetvédelmi Tagozatának elnöke és Dr. Fekete Jenő György kuratóriumi elnök adja át a 2019. február 6-án Budapesten szervezett ünnepségen.

Győri Barbara a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán a Környezetmérnöki Mesterképzési Szakon diplomázott. Diplomadolgozatának címe: „Energetikai faültetvények környezeti hatásainak vizsgálata”. Konzulense Dr. Polgár András egyetemi adjunktus volt. A diplomamunka tárgya jellegzetes környezetmérnöki és életciklus-elemzői feladat: végzett mérnökünk egy energetikai faültetvény (használaton kívüli szántóföldi állapottól a felszámolást követő rekultivált állapotig) környezetre gyakorolt hatásainak meghatározását végezte el környezeti életciklus-elemzés (LCA) segítségével.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

(Dr. Polgár András tanszékvezető, egyetemi adjunktus)

Részletek: MMK Környezetvédelmi Tagozat

 


10/01 2019:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

Gratulálunk!

29/11 2018:

BESZÁMOLÓ - Környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknap a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán

A Soproni Egyetem környezetmérnöki képzését gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet szaknépszerűsítő napot hirdetett 2018. november 29-én 9:30 h kezdettel a 2019-ben felvételiző középiskolások számára. A szaknapra a szombathelyi Herman Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból 14 környezetvédelmi technikus tanuló érkezett oktatóik kíséretében, valamint a Roth Gyula Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumból 9 technikumban tanuló diák vett részt a programon. A résztvevőket Prof. Dr. Bidló András dékán és a szaknapot szervező Dr. Horváth Adrienn köszöntötte a szakot gondozó kar, illetve intézet nevében. 

A résztvevők megismerkedhettek az egyetemünkön való továbbtanulás lehetőségeivel, általános tudnivalóival, előnyeivel illetve a szakon oktató kollégákkal és az intézetek profiljaival. Az intézeti bemutatkozásokat a nálunk végzett és a szakmájában tevékenykedő Kurucz Gergő okl. környezetmérnök zárta, betekintést engedve ezzel az egyetemen és a munkaerőpiacon szerzett tapasztalataiba.

A program következő részében a diákok megtekinthették a Kémiai Intézet, Termőhelyismerettani Intézeti Tanszék, valamint a Vízgazdálkodási Tanszék laboratóriumait a C épületben és a Természeti Erőforrások Kutató Központban (NRRC) is. 13 órától „Ipar és környezettechnika” elméleti előadásba nyerhettek betekintést. A zárszóra 14:00-kor került sor a Ligneumban (Látogatóközpont).

Ezúton is köszönjük minden kollégának, Prof. Dr. Bidló András intézetigazgató egyetemi tanár, dékánnak; Bolodár-Varga Bernadett intézeti mérnöknek; Elekné Dr. Fodor Veronika egyetemi adjunktusnak; Dr. Gálos Borbála egyetemi docensnek; Dr. Kalicz Péter egyetemi docensnek; Dr. Rétfalvi-Szabó Piroska tudományos munkatársnak; Dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktusnak; Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktusnak, valamint Kuruc Gergő okl. környezetmérnöknek a részvételt és a színes bemutatkozásokat, amellyel hozzájárultak a szaknap sikeres lebonyolításához. Köszönjük Török Luca kmh, Katona Máté és Végh Péter oemh hallgatóinknak a részvételt és a kíséretet. Az első visszajelzések az érdeklődőktől, elsősorban a diákokat kísérő tanároktól, pozitívak voltak. A Herman Ottó SZSZK-val a program végén már szó esett a jövőbeli szorosabb együttműködésről is. A fotókat Dr. Balázs Pál készítette. (Dr. Horváth Adrienn)

További képek itt: klikk ide!

 

19/11 2018:

MEGHÍVÓ - Környezetmérnök képzést népszerűsítő szaknap a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán

A Soproni Egyetem környezetmérnöki képzését gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet  szaknépszerűsítő napot hirdet 2018. november 29-én 9:30 órától a Soproni Egyetem (9400 Bajcsy-Zs. u. 4.) C épületében, a 2019-ben felvételiző középiskolások számára.
Prof. dr. Bidló András dékán úr nevében szeretettel hívjuk meg programunkra!

A tervezett program:
9:30 - 9:50 Dékáni köszöntő és az egyetem rövid bemutatása
10:00 - 10:45 A szakot gondozó Környezet- és Földtudományi Intézet bemutatkozása
10:45 - 11:00 Kutatási és ösztöndíj lehetőségek az egyetemi évek alatt
11:00 - 11:45 A környezetmérnök szakon oktató intézetek rövid bemutatkozása
11:40 - 12:00 Rövid ismerkedés a szakmában elhelyezkedett környezetmérnökkel az itt töltött egyetemi évek hasznosságáról, szakmai tapasztalatairól. (A kérdéseket örömmel vesszük!)
12:00 - 12:15 Szünet
12:15 - 13:00 Labor és gyűjteménytúra a bemutatkozó intézetekben (résztvevők számától függően)
13:00 - 13:45 Oktatás a környezetmérnök szakon – az Ipar és környezettechnika tantárgy elméleti órájába való betekintés
14:00 - Zárszó, kérdések és résztvevői visszajelzések

A program gördülékeny lebonyolítása érdekében részvételi szándékukat és az érdeklődők számát kérjük, jelezzék vissza a horvath.adrienn@uni-sopron.hu e-mail címre 2018. november 27. 12:00 h-ig.

Szíves megjelenésükre és érdeklődésükre messzemenően számítunk! A Szervezők

 

11/09 2018:

FELHÍVÁS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK INTEGRÁLT BELSŐ AUDITOR WORKSHOPRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSRE

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke és a Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt. workshopot szervez, minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditja témakörében, az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint.
A résztvevők a program előadásain való részvétel, valamint sikeres írásbeli teszt alapján ISO 9001:2015 MIR és ISO 14001:2015 KIR követelményei szerinti integrált MIR-KIR belső auditori tanúsítványt (regisztrált, sorszámozott) szerezhetnek.
Időpontja: 2018. november 29. december 1. (csütörtök-péntek-szombat)
Jelentkezési határidő: 2018. november 20.
Helyszín: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „P” ép. (Erzsébet kert), Sopron, Cházár A. tér 1.

Kérdése esetén szívesen válaszolunk!

 

11/09 2018:

Gyászhír - Elhunyt Rakonczay Zoltán

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Rakonczay Zoltán erdőmérnök, a Soproni Egyetem jogelődje, az egykori Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezetvédelmi Tanszékének volt vezetője (1992-1996), életének 89. évében, 2018. szeptember 10-én elhunyt. Őszinte részvétünk.

Gyászhír, életút.

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara szakjainak kötelező kurzusán, a "Környezetvédelem" tantárgy bevezető előadásán, dr. Pájer József ny. tanszékvezető egyetemi docens úr tartotta meg tanóráját a népes hallgatóság számára. A jelen lévő oktatók és hallgatók néma tisztelgéssel emlékeztek meg néhai Rakonczay Zoltánról, egyetemünk díszpolgáráról, a Környezetvédelmi Tanszék volt vezetőjéről (1992-1996). Pájer ny. tanszékvezető egy. docens úr kitért a neves szakember munkásságára, tisztelegve a környezet- és természetvédelem területén végzett tevékenysége előtt. Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük.

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, tömeg és belső tér

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy

 

10/09 2018:

MMKT Ösztöndíj - 2018/19-es tanév

Az idei tanévben újra lehet pályázni az Magyar Minőségi Komposzt Társaság által meghirdetett ösztöndíj programra.
A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
BSC-s vagy MSC-s hallgatói jogviszony, vagy doktori képzésben való részvétel az ország bármelyik felsőfokú intézményében környezetmérnök vagy környezetgazdálkodási agrármérnök szakon.
A nyertesek a program zárásakor a tudományos munkájukat elkészült diplomamunkával, disszertációval vagy OTDK-s pályamunkával igazolják az alábbi szakterületekről:
- Hulladékgazdálkodás;
- Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok;
- Szennyvízkezelés;
- Biológiai hulladékkezelés;
- Melléktermékek, hulladékok és belőlük készült termékek termőföldön történő hasznosítása;
- Energianövények, biomassza termelés.
Az ösztöndíj elnyeréséhez a hallgatóknak az alábbiakkal kell rendelkezniük:
- magas szakmai elhivatottság és kiemelkedő, min. 4.00 átlagú tanulmányi eredmény;
- készség szintű angol vagy német szakmai nyelvismeret.
Pályázni önéletrajzzal és az MMKT Ösztöndíj adatlap eljuttatásával lehet 2018.09.30-ig.

RÉSZLETEK: klikk ide!


19/06 2018:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

 

Gratulálunk!

 

 

06/05 2018:

Magyar Minőségi Komposzt Társaság ösztöndíj programja (2018/19. tanév)

 

A Magyar Minőségi Komposzt Társaság a 2018/19-es tanévre ismét meghirdeti ösztöndíj programját.

 

 

A programra környezetmérnöki vagy környezetgazdálkodási agrármérnöki képzésben résztvevő  BSc / MSc szakos hallgatók, vagy az ország bármely felsőfokú intézményében doktori képzésben részt vevő hallgatók jelentkezését várják.

 

 

Részletek itt: klikk ide!

 


11/04 2018:

Gyakornoki felhívás környezetmérnököknek!

 

Környezeti, Fenntarthatósági és Klímaváltozási Tanácsadás: klikk ide!

 


09/02 2018:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány ösztöndíjpályázata

 

KÖZELEG A HATÁRIDŐ!

 

 

--------------------------

 

 

Kedves Hallgatók!

 

 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) német szövetségi környezetvédelmi alapítvány 2018-ban is meghirdeti ösztöndíjpályázatát németországi szakmai gyakorlatra

 

 

- bármely tudományterületen

 

 

- környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó

 

 

- végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére,

 

 

6-12 hónapra,

 

 

- kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba, társadalmi szervezetekhez, vállalatokhoz.

 

 

Az ösztöndíj magában foglal:

 

 

- 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot

 

 

- egészségbiztosítást

 

 

- a németországi tartózkodás, utazás és szakmai konferenciák költségeire havi 1250 eurót.

 

 

A részletes pályázati kiírás megtalálható: https://www.dbu.de/2588.html

 

 

A német vagy angol nyelvű pályázat beadási határideje: 2018. március 10.

 

 

Az ösztöndíjról az EMK-n bővebb tájékoztatás dr. Gálos Borbálánál kérhető (galos.borbala[at]uni-sopron.hu).

 

 

Üdvözlettel, dr. Gálos Borbála

 


23/01 2018:

Álláslehetőség környezetmérnöki Bsc szakon végzetteknek!

 

Olyan frissen végzett BSc-s hallgatókat keresünk, akik színvonalas tanulmányi eredménnyel végezve szeretnének/van lehetőségük Budapesten dolgozni egy mérnök-tanácsadó irodában (Mott MacDonald Magyarország Kft.), s gyakorlatot szerezni egy Európa szintű projekten (High Speed 2 – UK), s később akár hosszabb távon környezetmérnökként dolgozni.

 

 

A jelenlegi munka leginkább az ún. „land referencing” témakörbe tartozik, mely némi GIS készséget és kreatív, holisztikus szemléletet (összefüggések meglátása, „józan ész” gyakorlati alkalmazása) igényel. A projekt során leginkább Bentley Map, valamint ArcMap (QGIS brit, fizetős változata) programokat, illetve internetes adatbázisokat használunk. A munkához az angol nyelvvizsgával megszerzett angol tudás kiindulásként elegendő. A projekt tervezett időtartama 3-5 év, a munka a brit HS2 potenciális útvonalának feltérképezéséről, a tulajdonosok, bérlők, lakók adatainak begyűjtéséből, adatbázisba rendezéséről szól (GIS és „detektív munka” ötvözete).

 

 

A cég környezetmérnöki csapata (a cég másik csapata tervezőmérnökökből áll) túlnyomóan a magyar piacon dolgozik, így kitűnő lehetőség ízelítőt kapni a környezetmérnöki munkákból is.

 

 

Érdeklődni a Soproni Egyetem EMK KFI Környezetvédelmi Tanszéken lehet (pecsinger.judit[at]uni-sopron.hu)!

 


18/01 2018:

Környezetmérnökünk sikere a Magyar Mérnöki Kamara országos Környezetmérnöki Diplomadíj pályázatán

 

Dancs Mária a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán diplomázott környezetmérnök kiemelt díjban részesült a Magyar Mérnöki Kamara országos Környezetmérnöki Diplomadíj pályázatán.

 

 

A környezetmérnöki diplomát adó egyetemek a legjobb tanulmányi eredményt elérő és egyidejűleg legszínvonalasabb diplomamunkát készítő hallgatóikat javasolhatják a Környezetmérnöki Diplomadíj kitűntetésre. A jelöltek közül a Kamara kuratóriuma véleményezése után a Környezetvédelmi Tagozat elnöksége dönt a díjazottakról. A 2017 évben diplomát szerzettek közül négy fő részesült e magas szakmai kitűntetésben. A díjakat a környezetvédelem meghatározó szakmai és kormányzati képviselői jelenlétében V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Nagy Gyula, a MMK elnöke adta át a 2018. január 18-án Budapesten rendezett ünnepségen (képünkön balról jobbra Parragh Dénes, a Környezetvédelmi Tagozat elnöke, V. Németh Zsolt államtitkár, Dancs Mária díjazott okleveles környezetmérnök, Nagy Gyula a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és Dr. Fekete Jenő kuratóriumi elnök látható). 

 

 

Dancs Mária a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán a Környezetmérnöki Mesterképzési Szakon diplomázott. Diplomadolgozatának címe: „Erdőgazdálkodási munkák környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén”. Konzulensei Dr. Vágvölgyi Andrea egyetemi adjunktus és Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus voltak.

 

 

Gratulálunk a kitüntetéshez!

 

 

(Dr. Pájer József szakfelelős)

 

 

 

 

 

 

08/01 2018:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki MSc szakon!

 

Gratulálunk!

 


05/12 2017:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány ösztöndíjpályázata

 

Kedves Hallgatók!

 

 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) német szövetségi környezetvédelmi alapítvány 2018-ban is meghirdeti ösztöndíjpályázatát németországi szakmai gyakorlatra

 

 

- bármely tudományterületen

 

 

- környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó

 

 

- végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére,

 

 

6-12 hónapra,

 

 

- kutatóintézetekhez, egyetemekre, az államigazgatásba, társadalmi szervezetekhez, vállalatokhoz.

 

 

Az ösztöndíj magában foglal:

 

 

- 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot

 

 

- egészségbiztosítást

 

 

- a németországi tartózkodás, utazás és szakmai konferenciák költségeire havi 1250 eurót.

 

 

A részletes pályázati kiírás megtalálható: https://www.dbu.de/2588.html

 

 

A német vagy angol nyelvű pályázat beadási határideje: 2018. március 10.

 

 

Az ösztöndíjról az EMK-n bővebb tájékoztatás dr. Gálos Borbálánál kérhető (galos.borbala[at]uni-sopron.hu).

 

 

Üdvözlettel, dr. Gálos Borbála

 


15/11 2017:

Életciklus-elemző hallgatói laboratórium

 

"A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán GaBi Education szoftveres életciklus-elemző hallgatói laboratórium jött létre a Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszékének gondozásában. A technikai hátteret az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet biztosította.

 

 

A környezetmérnöki szak hallgatói az Életciklus-elemzés tárgy keretein belül ismerhetik meg, sajátíthatják el az életciklus szemléletű gondolkodást és az elemző szoftver használatát. A laboratórium segíti a kapcsolódó szakdolgozatok és diplomamunkák készítését is." - számolt be dr. Polgár András adjunktus, a laboratórium létrehozója.

 

 

 

14/10 2017:

Felhívás!

 

A németországi University of Applied Sciences Bingen egy szemeszteres angol nyelvű képzést hirdet "Megújuló energiaforrások" témában (30 kredit szerezhető). 

 

 

A jelentkezés határideje: 2017. december 1.

 

 

A kurzus időpontja: 2018. március 12 - július 20.

 

 

Részletes információk letölthetők: klikk ide!

 

 

A kinntartózkodáshoz az Erasmus mobilitás keretében pályázható anyagi támogatás.

 


13/09 2017:

IKEA Industry Sopron - Környezetvédelmi koordinátor

 

Az IKEA Industry Sopron - Környezetvédelmi koordinátori álláshirdetése itt olvasható: klikk ide!

 

 

Önéletrajzokat a sopron@ikea.com e-mail címre várnak.

 

 

 

 


21/06 2017:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

 

Gratulálunk!

 

 

02/03 2017:

Soproni Egyetem névadó szenátusi ülése

 

2017. március 2-án lezajlott a Soproni Egyetem névadó ünnepsége, melyről itt olvashat bővebben: klikk ide!

 


02/03 2017:

A HENKEL gyakornoki felhívása

 

Van heti 20 szabad órád és releváns tapasztalara vágysz a tanulmányaid területén? Kipróbálnád magad egy multinacionális vállalatnál? Dinamikus, vidám csapatunkba keresünk jelentkezőket Munka-, tűz- és környezetvédelmi gyakornoki pozíciónkra.  Ha úgy érzed, illik rád a leírás - ne habozz, klikkelj a lenti linkre!

 

 

 


03/02 2017:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány ösztöndíjpályázata

 

Kedves Hallgatók!

 

 

A Deutsche Bundesstiftung Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány ösztöndíjpályázatot hirdet németországi szakmai gyakorlatra, végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére.

 

 

A pályázási határidő: 2017. március 10. 

 

 

A 6-12 hónapra szóló ösztöndíj magában foglal: 

 

 

 • 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot,
 • a németországi tartózkodás, utazás és szakmai konferenciák költségeire havi 1250 eurót.

 

 

A részletes kiírás megtalálható: 

 

 

 

 

Az ösztöndíjról az EMK-n bővebb tájékoztatás dr. Gálos Borbálánál kérhető (galos.borbala@uni-sopron.hu).

 

 

Üdvözlettel, dr. Gálos Borbála

 


03/02 2017:

Erasmus hallgatói mobilitási program

 

Tisztelt Hallgatók!

 

 

Az Erasmus hallgatói mobilitási programjának keretében a következő évben is lesz lehetőség külföldi tanulmányok illetve szakmai gyakorlatok megvalósítására, az EU országaiba. 

 

 

Megvalósítási időszak: 2017. június 1 - 2018. szeptember 30.

 

 

Pályázható időtartam: minimum 2 hónap, maximum 12 hónap 

 

 

Pályázat beadási határidő: 2017. március 10. 

 

 

a Kari Erasmus koordinátornak (dr. Gálos Borbála) címezve borítékban postán, vagy személyesen, a P-épületben 

 

 

A pályázás feltételeiről, a beadáshoz szükséges dokumentumokról, illetve pályázható intézményekről részletesebb információ:

 

 

 

 

Üdvözlettel, dr. Gálos Borbála

 

 

 

 


01/02 2017:

Értesítés

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem neve 2017. február 1-jétől Soproni Egyetemre változott.

 

 

 

 


30/01 2017:

Állásajánlat

 

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Oroszlányi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Településüzemeltetési Osztály Környezetvédelmi referens munkakör betöltésére.

 

 

Bővebben: klikk ide!

 


04/01 2017:

Sikeres záróvizsgák a környezetmérnöki BSc és MSc szakokon!

 

Gratulálunk!

 

 

22/09 2016:

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor workshopra történő jelentkezésre

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke és a Mikromentor Vállalatirányítási és Minőségirányítási Tanácsadó Bt. workshopot szervez, minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditja témakörében, az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok szerint.

 

 

A résztvevők a program előadásain való részvétel, valamint sikeres írásbeli teszt alapján ISO 9001:2015 MIR és ISO 14001:2015 KIR követelményei szerinti integrált MIR-KIR belső auditori tanúsítványt (regisztrált, sorszámozott) szerezhetnek.

 

 

Időpontja: 2016. december 1-2-3.

 

 

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „P” ép. (Erzsébet kert), Sopron, Cházár A. tér 1.

 

 

 


13/09 2016:

Magyar Minőségi Komposzt Társaság ösztöndíj pályázata

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Magyar Minőségi Komposzt Társaság 1999-ben alakult meg a biológiai hulladékkezeléssel, komposztálással foglalkozó szakemberek civil szervezeteként abból a célból, hogy a területen dolgozó szakemberek egységes szervezetben képviselhessék a szelektív biohulladék kezelés, a komposztálás érdekeit. Az MMKT számára kiemelten fontos a szakképzett, kiemelkedő tehetséggel és elhivatottsággal rendelkező szakemberek támogatása, ezért hívta életre ezt az ösztöndíjat.

 

 

A program előnye a hallgatók számára:

 

 

 • biztos szakmai háttér a kutatásokkal járó diplomamunkához, disszertációhoz, OTDK pályamunkához,
 • anyagi támogatás, 200.000 Ft/ félév,
 • publikálási lehetőség a Biohulladék Magazinban,
 • egy szakmai kiállításon, konferencián történő részvétel.

 

 

Pályázati kiírás teljes szövege: KLIKK IDE!

 

 

Pályázati adatlap: KLIKK IDE!

 


14/06 2016:

Sikeres záróvizsgák!

 

Sikeres záróvizsgák! 2016. június 13-án 14 fő környezetmérnökünk tette le sikeres záróvizsgáit. Gratulálunk!


14/06 2016:

WWF Magyarország Alapítvány pedagógiai és szakmai kategóriában meghirdetett pályázata

 

Ezúton továbbítjuk Önnek a WWF Magyarország Alapítvány pedagógiai és szakmai kategóriában meghirdetett pályázatának leírását, amelyre minden szakirányú óvodapedagógus, tanító- vagy tanárképzésben részesülő hallgató jelentkezését várjuk akár egyénileg, akár 3 fős csoportokban.

 

 

A pályázat célja olyan szemléletformáló pedagógiai ötletek, koncepciók kidolgozása, amelyekkel egy tetszőleges pedagógiai célcsoport számára (az óvodástól az erdőgazdálkodó hallgatóig) közelebb hozhatjuk a holtfa szerepét és jelentőségét az egészséges erdei életközösségekben.

 

 

 


01/06 2016:

Állásajánlat

 

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi-fejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

Részletek itt: klikk ide!

 


23/05 2016:

FELHÍVÁS - Tűzvédelmi előadó szakképzés (OKJ 52 861 10)

 

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. (E-000668/2014)

 

 

52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképzés (E-000668/2014/A004)

 

 

 

 

 

Helyszíne: Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet

 

 

A tanfolyam várhatóan szeptember elején, közepén indul, és a vizsga ideje közel 4 hónap múlva várható, a tanfolyam 300 órás.

 

 

A képzések ideje ennek megfelelően, heti 3-4 délutánnal számolva, heti 18-24 óra. A szervezést a jelentkezők igényeihez igyekszünk igazítani és az időpontok kialakítását viszonylag rugalmasan tudjuk kezelni!

 

 

A képzés díja: 180.000 Ft + 40.000 Ft (vizsgadíj).

 

 

A képzési tájékoztató (mely jelenleg egy a budapesti tanfolyamé, de az egyéb kérdésekre választ adhat) itt érhető el: KLIKK IDE!

 

 

További információ: NYME-EMK-EMKI: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin, egyetemi adjunktus, elérhetőségek: tel.: +36-99-518-346, e-mail: szakalosne.matyas.katalin[at]nyme.hu

 


07/10 2015:

PhD jelentkezőknek/hallgatóknak

 

Announcement for Early Stage Researchers' recruitment in the Marie-Sklodowska Curie Innovative Training Network

 

 

Dear Sir/Madam

 

 

I would like to inform you that the Marie-Sklodowska Curie Innovative Training Network ANSWER - _"Antibiotics and mobile resistance elements in wastewater reuse applications: risks and innovative solutions" announces 15 PHD STUDENT POSITIONS (Early Stage Researchers (ESRs)) in the framework of urban wastewater treatment and reuse. We are looking for talented junior scientists, with a preferential background in ENVIRONMENTAL SCIENCES, CHEMICAL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ANALYTICAL CHEMISTRY, MOLECULAR BIOLOGY, MICROBIAL ECOLOGY, MICROBIOLOGY AND BIOINFORMATICS.

 

 

Please find attached the announcement for ESRs recruitment for further dissemination.

 

 

You can also visit the following link:

 

 

 

 

Best regards

 

 

On behalf of Dr. D. Fatta-Kassinos (Project Coordinator)

 

 

DR LIDA IOANNOU

 

 

Post-doctoral Fellow

 

 

Department of Civil and Environmental Engineering

 

 

NIREAS-International Water Research Center, University of Cyprus 

 

 

1, Panepistimiou Avenue

 

 

2109 Aglantzia, Nicosia, Cyprus

 

 

Tel: 00357 22893524

 


13/07 2015:

FELHÍVÁS Környezetmérnöki ismeretmegújító tanfolyamra történő jelentkezésre

 

Az NymE Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke a Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) programhoz kapcsolódóan 40 órás ismeretmegújító tanfolyamot indít környezetmérnöki, környezetvédelmi szakmérnöki szakokon végzettséget szerzett mérnökök számára.

 

 

 

 

 

A képzés célja a környezetmérnöki szakterületek újabb tudományos és gyakorlati eredményeinek, a tevékenység aktuális szabályozásának bemutatása. A tanfolyamon való részvételt elsősorban a végzettségüket korábban (3-5 évnél régebben) megszerzett mérnököknek ajánljuk.

 

 

 

 

 

A képzés kétféle időbeosztás szerint kerül meghirdetésre:

 

 

- az A/ képzés egybefüggő 5 munkanapon (2015. november 9-13.),

 

 

- a B/ képzés kizárólag szombati napokon (első oktatási nap 2015. szeptember 26.) kerül megtartásra.

 

 

 

 

 

A tanfolyam helyszíne: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron

 

 

 

 

 

Jelentkezés határideje, módja: A letölthető jelentkezési lap kitöltésének és (elektronikus) beküldésének határideje 2015. szeptember 04. (küldendő a jpajer(at)emk.nyme.hu címre). Az ezt követő felvételi döntésről 2015. szeptember 11-ig értesítést küldünk minden jelentkezőnek.

 

 

A tanfolyam sikeres elvégzése alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar sorszámozott tanúsítványt ad ki.

 

 

 

 

 

Részletes információk a képzésről:

 

 

A részletes felhívás, a jelentkezési lap és a képzési program letölthető itt: http://www.kornyezet.emk.nyme.hu  („Továbbképzés”)

 

 

További információk kérhetők: Dr. Pájer József egyetemi docens, e-mail:  jpajer(at)emk.nyme.hu; Telefon: 06/30/335-0754

 

 

 

 

 

Letöltések:

 

 

 

 

(elektronikusan küldendő a jpajer(at)emk.nyme.hu címre)

 

 

 

 

 

 


24/06 2015:

Környezetmérnök hallgatónk elismerése

 

Június 25-én Szinetár Márton Miklós okleveles környezetmérnök, hallgatói kitüntetésben részesül, munkáját Jankó Sándor Díjjal ismerik el az Erdőmérnöki Kar Tanévzáróján! Gratulálunk!

 


15/06 2015:

Záróvizsgázó Környezetmérnök Jelöltek

05/05 2015:

Álláslehetőség: Környezetvédelmi ügyintéző

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzője Környezetvédelmi ügyintéző munkatársat keres

 

 

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

 

 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

 

 

A meghirdetett munkahely, beosztás:

 

 

Környezetvédelmi Osztály, Környezetvédelmi ügyintéző, előreláthatólag 2017.08.26-ig tartó határozott idejű jogviszony, hat hónapos próbaidővel.

 

 

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:

 

 

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása,
 • képesítési előírás: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 26. pontjában az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.

 

 

Feladatai:

 

 

 • Lefolytatja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokat,
 • Ügyfélfogadáskor felvilágosítást nyújt az érdeklődők részére,
 • Részt vesz a Környezetvédelmi Osztály együttműködő partnereivel történő folyamatos kapcsolattartásban, különös tekintettel a civil szervezetekre,
 • Szervezeten belüli levelezéseket folytat, beszámolókat, tájékoztató tervezeteket készít,
 • Lefolytatja a kötelezési eljárásokat és kezeli a közérdekű bejelentéseket, panaszokat,
 • Részt vesz pályázatok összeállításában.

 

 

Előnyök az elbírálásnál:

 

 

 • Közigazgatási hatósági eljárásban szerzett legalább 3 éves tapasztalat,
 • Hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban szerzett szakmai tapasztalat,
 • Igazgatásszervező, okleveles közigazgatási menedzser vagy jogász végzettség,
 • Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • Magas szintű írásbeli kifejező készség,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel).

 

 

Illetmény és egyéb juttatás:

 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) előírásai, valamint az egységes közszolgálati szabályzatról szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 3/2015. számú Jegyzői utasítás alapján.

 

 

A jelentkezéseket:

 

 

 • e-mailben, europass formátumú szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.
 • hozzájáruló nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, kezeljék.

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve az allaspalyazat@ujbuda.hu e-mail címre kell megküldeni “Környezetvédelmi ügyintéző” jeligére.

 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2015. május 18.

 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22.

 

 

Állás betöltésnek várható időpontja: 2015. június 1.

 

 

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

 

 

Érdeklődni lehet:

 

 

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportnál (Antalics Brigitta 381-1341) telefonon.

 


05/05 2015:

"Green Talents" verseny

A Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium idén is meghirdette a”Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development” c. versenyét, melyre várják az olyan innovatív, „zöld” (környezetvédelmi témájú) tudományos ötleteket, melyek hozzájárulnak társadalmunk fenntarthatóbbá tételéhez. A Prof. Dr. Johanna Wanka, oktatási és kutatási miniszter védnöksége alatt álló díjban minden évben 25 fiatal kutatót részesítenek a világ minden részéről. Magas rangú, német szakértőkből álló zsűri választja ki a győzteseket.

 

 

Követelmények:

 

 

 • A tudományos kutatási témában hangsúly helyezés a fenntartható fejlődésre és az interdiszciplináris megközelítésre 
 • Minimum mesterszakos tanulmányok folytatása (vagy annál magasabb szintű végzettség)
 • Kiemelkedő tanulmányi eredmények 
 • Max. 32 éves életkor 
 • Magas szintű angol nyelvtudás
 • Német állampolgárság és német lakhely kizáró ok

 

 

A 2015.évi „Green Talents” versenyen kiemelten üdvözlik a „Jövő városa” német tudományos év témájához köthető pályázati beadásokat, de minden tudományterület felé nyitott és minden pályázat egyenlő esélyekkel indul az elbírálás során.

 

 

A 2015. évi díj tartalmazza:

 

 

 • Egy két hetes németországi tudományos fórumon való részvétel teljes finanszírozása. Ezen keresztül kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása tudományos intézményekkel, valamint betekintés nyújtása a mindennapi munkájukba.  
 • A fiatal kutatók számára tudományos munkásságuk bemutatására lehetőség biztosítása az általuk kiválasztott szakértők számára a két hetes konferencia ideje alatt.  
 • 2016-ban egy teljesen finanszírozott maximum három hónapos szakmai tartózkodás biztosítása a fiatal tudós által választott német kutatási intézetben. 
 • Exkluzív hozzáférés és kapcsolattartási lehetőség a „Green Talents Alumni Hálózattal”, mely negyven országból közel 130 fenntartható fejlődéssel foglalkozó kiváló kutatót számlál.

 

 

A pályázati beadással kapcsolatban szakmai tanácsadás itt kérhető:

 

 

Project Management Agency 

 

 

c/o German Aerospace Center (DLR) 

 

 

European and International Cooperation 

 

 

 

 

Phone: +49 (0) 228 3821 1906 

 

 

További információk az alábbi honlap alatt találhatóak: www.greentalents.de

 

 

Jelentkezési határidő: 2015. június 2. , 12:00 (CET)

 


05/05 2015:

Meghívó: Sport és Környezetvédelem Konferencia, Bp., 2015. május 15.

 

Kattints a képre a nagyobb méretben való megjelenítéshez!

30/04 2015:

Meghívó: NYME - Szent Ferenc tanösvény - Workshop és Ötletbörze

 

Konkoly-Gyuró Éva Professzor Asszony kezdeményezésére 2015. május 14-én, csütörtökön 16.00 órakor Workshopra és Ötletbörzére hívunk és várunk minden érdeklődőt a Ligneumba, melynek témája:

 

 

Szent Ferenc tanösvény létesítése a Nyugat-magyarországi Egyetem Botanikus Kertjében.

 

 

A rendezvény részletei megtekinthetők az alábbi linken: KLIKK IDE!

 

 

Szent Ferenc etikájának, lelkiségének megismertetését célozza a tervezett Szent Ferenc tanösvény a soproni Botanikus Kertben.

 

 

A Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva által indított kezdeményezés első lépéseként környezetmérnök hallgatók készítettek terveket a létesítésre.

 

 

A rendezvény keretében bemutatják javaslataikat, majd meghallgatjuk az egyház képviselőinek véleményét és ötletbörzére hívjuk a részvevőket a megvalósítás előmozdítása érdekében. 

 

 

 

 


06/01 2015:

Sikeres záróvizsgák a Környezetmérnöki Szakon (BSc és MSc)

 

Gratulálunk! Alább az okl. környezetmérnöki (MSc) záróvizsgán készült néhány kép látható:

 

 

 

14/12 2014:

Cikkajánló: Kóros szakemberhiány a zöldiparban

 

Forrás: Greenfo (2014. december 12. 15:43)

 

 

"December első két napján Lyonban rendezték meg a 17. Öko-Innovációs Fórumot, melynek a legfontosabb célja az volt, hogy feltérképezzék a körkörös gazdaság hatására létrejött zöld munkahelyek dinamikus fejlődését. Több mint 150 szakember jött össze, hogy megvitassa a körkörös gazdaságban rejlő újszerű versenyképességet és munkahelyteremtést..."

 

 

"...A Lyon-i fórumon beszámoltak számos olyan vizsgálatról, amelyek a zöld vállalkozások széles spektrumát elemezték. Mindegyikből kitűnt, hogy még most is érezhető szakemberhiány van. Kevés például az olyan mérnök, aki ért az épületek és a környezet hatásainak optimalizálásához, de nagyon hiányszakmának számít a környezeti hatásvizsgálatokat végző bányamérnök is. Ugyancsak keresettek az elektrotechnikai fejlesztéseknél azok a szakemberek, akik az ökonómiai hatásvizsgálatokat végzik a termékfejlesztés, energiafelhasználás során, és odafigyelnek, hogy a termékek - élettartamuk során - mennyire válnak veszélyessé, valamint azt is vizsgálják, hogy miként lehet a termékeket utólag újrahasznosítani..."

 

 

cikk teljes szövege itt érhető el: klikk ide!

 


01/12 2014:

ZENFE - "Képzők képzése és tananyagfejlesztő workshop" - Sopron, 2014. november 14., 21., 28.

   

 

   

 
„Zöld gazdaság, zöld energia felsőoktatási együttműködés (ZENFE)” projekt keretében az Erdőmérnöki Kar munkacsoportja „Képzők képzése és tananyagfejlesztő program”-ot indított. A rendezvények 2014. november 14-én, 21-én és 28-án kerültek megrendezésre az NYME „P” épületében. A rendezvény három napján mintegy hetven fő vett részt.

 

 

- November 14-én Prof. Dr. Horváth Béla intézményi szakmai vezető és Dr. Bidló András dékánhelyettes nyitották meg a rendezvényt, az előadások témakörei pedig a környezeti hatásvizsgálatok és környezetmenedzsment voltak.

 

 

- November 21-én klímavédelmi technológiák, környezetei monitoring és mérnökbiológiai létesítmények területéről hallhattak az érdeklődők színvonalas előadásokat.

 

 

- November 28-án a bioenergetika volt a témakör, amelyről nem csak előadások formájában, de tanulmányút keretein belül is fontos ismereteket szerezhetett a hallgatóság. Az érdeklődők ellátogattak a petőházi pellet üzembe és a miklósmajori biogáz üzembe.

 

 

A rendezvények teljes képgalériái itt találhatók: klikk ide!

 


25/10 2014:

Kitüntetésben részesült Prof. Dr. Kosztka Miklós ny. egyetemi tanár

 
Október 23. alkalmából a Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Életfa Emlékplakett arany, ezüst és bronz fokozata kitüntetéseket adott át.

 

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott Prof. Dr. Kosztka Miklósnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott intézetigazgató egyetemi tanárának, az Erdőmérnöki Kar volt dékánjának, a környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítését, az erdészet fejlesztését szolgáló több mint négy évtizedes, magas színvonalú oktatói munkájáért.

 

 

Gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

 


16/10 2014:

Oktatóink és környezetmérnök szakos hallgatóink részvétele az Országos Környezetvédelmi Konferencián

  

 
Ebben az évben a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának több oktatója előadásával, valamint környezetmérnök BSc és MSc szakos hallgatóink népes részvételével október 14-16. között a hagyományos helyszínen, Sopronban, a Hotel Sziesztában zajlott le az Országos Környezetvédelmi Konferencia a MTESZ Veszprém Megyei Szervezete szervezésében. A résztvevők idén ausztriai üzemlátogatáson is részt vettek.

 

 

A konferencia megrendezésére a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának szakmai együttműködésével került sor.

 

 

A nagy múltú rendezvényen a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának oktatói a következő előadásaikat tartották meg:

 

 

 • Dr. Polgár András: Életciklus-elemzés alkalmazásának lehetőségei
 • Dr. Vityi Andrea, Dr. Vágvölgyi Andrea, Kisvárdai Melinda: A hazai hulladékgazdálkodás aktuális feladatai
 • Elekné Fodor Veronika: Információs rendszerek a környezetvédelemben
 • Pintérné Nagy Edit: Korunk legújabb környezeti problémája a fényszennyezés

 

 

A részletes program itt található.

 

 

A konferenciának kiemelt aktualitást adott, hogy a környezetvédelem igazgatási rendszere folyamatosan változik. Ez az utóbbi időszakban leginkább a vízügyi ágazat különválasztásában nyilvánult meg, de jelentős háttérintézmények (KGI, VITUKI, regionális környezetvédelmi laboratóriumok) szűntek meg, míg újak (NEKI) jöttek létre.

 

 

A konferencia az alábbi szakterületek legfontosabb szakmai kérdéseivel foglalkozott: vízvédelem és szennyvízkezelés, levegőtisztaság–védelem, hulladékgazdálkodás, zajvédelem, kármentesítés, megújuló energiák, életciklus-elemzés. Az egyes szakterületeken a környezetvédelmi igazgatás szakemberei, a környezetpolitika, az oktatás, a szakmai szövetségek és vállalkozások jeles képviselői tartottak előadásokat.

 

 

 

 


04/09 2014:

"International Workshop on Local and Regional Challenges of Climate Change Adaptation and Green Technologies" in the frame of the RECLAND and VITEG projects in Sopron, Hungary, 18-20th September 2014

 

Organized by

 

 

the University of West Hungary Faculty of Forestry

 

 

Invitation: It is a great pleasure for us to invite You to participate in the "International Workshop on Local and Regional Challenges of Climate Change Adaptation and Green Technologies" in the frame of the RECLAND and VITEG projects, which will be held in Sopron, Hungary, 18-20 September 2014.

 

 

For more information: click here!

 


19/06 2014:

Környezetmérnök hallgatónk elismerése

 

Czap Eszter környezetmérnök MSc szakos hallgatónk dékáni dícséretben részesül, amelyet 2014. június 26-án az Erdőmérnöki Kar Ünnepélyes Diplomaosztó Tanévzáró Kari Tanácsülésén vesz át.

 

 

Gratulálunk!

 


17/06 2014:

Sikeres záróvizsgák a Környezetmérnöki Szakon (BSc és MSc)

 

Gratulálunk!

   

 

26/05 2014:

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia első helyezettje

 

A XIV. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia 2014. április 23-25. között, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Földrajzi Intézete szervezésében került megrendezésre. Csáki Péter a „Különböző felszínborítások vízforgalomra gyakorolt hatása változó klimatikus viszonyok között Zala megye példáján”című pályamunkájával a Hidrológia szekcióban szerepelt, és ott a zsűri döntése alapján első helyezést ért el. Csáki Péter az Erdőmérnöki Karon 2014 januárjában végzett okleveles környezetmérnökként (MSc). Dolgozatát a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetben készítette, a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0013 pályázat támogatásával.

 

 

Gratulálunk a szép helyezésért!

 


07/05 2014:

PATTANJ LÓRA NYÁRON IS EGYETEMI LOVASKÖZPONTUNKBAN!

 

2014-es NYÁRI LOVASTÁBOROK NAGYCENKEN
Programok:
- Lovas oktatás napi kétszer: délelőtt és délután, tudásszintnek megfelelő csoportokra osztva; 
- Lovak ápolása és a lovas felszerelések tisztítása; Közös istállómunka (istállók tisztán tartása, etetésben és almolásban segédkezés, …) 
- Kiegészítő programok: alapszintű kézműves foglalkozások, szabadidős játékok, íjazás stb.

 

 

Táborok időpontjai:

 

 

- GYEREK NAPKÖZIS lovas tábor: 2014. június 16-tól 20-ig, június 30-tól július 4-ig, július 28-tól augusztus 1-ig

 

 

- GYEREK BENTLAKÁSOS lovas táborok: 2014. június 23-tól 28-ig, július 7-től 12-ig, augusztus 4-től 9-ig Napközisek a bentlakásos tábor idejére is jelentkezhetnek korlátozott létszámban.

 

 

- FELNŐTT lovas tábor: július 14-től 19-ig, augusztus (igény szerint alakítható)

 

 

További részletekről és árakról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat: 
uf.nyme.hu/szechenyilovaskozpont/
Bige Csaba, lovasképzési központ vezető
9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
E-mail: szilkk@nyme.hu 
Mobil: +36 30 667 6921
Tel: +36 99 360 026

 

 

A Nagycenki Lovasképzési Központ csapata

 


11/03 2014:

KÉRDŐÍV - Továbbképzési programok fejlesztése (NYME-EMK ZENFE 2.7 téma)

 

 

Tisztelt Kolléga!

 

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának munkacsoportja – a ZENFE együttműködés keretében - a zöld gazdasággal kapcsolatos szakokon végzettek számára továbbképzési programok fejlesztését végzi.

 

 

Kérjük, hogy kérdőívünk kitöltésével segítse fejlesztőmunkánkat, amellyel célunk a továbbképzési kínálat bővítése - kiemelten a környezetmérnöki, környezetkutatói, környezetvédelmi szakmérnöki szakokon - korábban végzettek számára.   

 

 

A kérdőív az alábbi linken érhető el: KLIKK IDE!

 

 

A kérdőív anonim, és kitöltése csupán 5-6 percet vesz igénybe. A kitöltés befejezése után kérjük, kattintson a „Küldés/Submit” gombra válaszainak beküldéséhez!

 

 

Együttműködését kérve, üdvözlettel:

 

 

Dr. Pájer József egyetemi docens (munkacsoport vezető)

 


17/02 2014:

FELHÍVÁS Munkavédelmi technikus tanfolyamra (OKJ), 2014. február-június

 

A NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézete Munkavédelmi technikus (OKJ: 52 862 01) tanfolyamot indít Sopronban (Káldy József Erdőgépfejlesztő Központ, Bánfalvi út 4.) az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. kihelyezett képzéseként.

 

 

További részletek itt: KLIKK IDE!

 


23/01 2014:

Kitüntetésben részesült Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató

 

Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet intézetigazgatója, a Környezetmérnöki Szak oktatója, munkásságáért - az Erdőmérnöki Kar és a Környezetmérnöki Szak előterjesztésében - a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata kuratóriumának  rangos elismerését vehette át. Professzor úr a „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetésben részesült. Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

 


23/01 2014:

Környezetmérnöki Diploma Díj

 

Tímár Dániel (km MSc, konzulens Vágvölgyi Andrea) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata „Környezetmérnöki Diploma Díj 2013” pályázatán ért el III. helyezést. Gratulálunk kiváló hallgatónknak és felkészítő tanárának!

 


07/01 2014:

Sikeres záróvizsgák a Környezetmérnöki Szakon

 

Gratulálunk!

 

   

 

  

 

07/10 2013:

Sikeres integrált MIR-KIR belső auditori tanfolyam

 

Sikeresen lezajlott az NymE Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke és a Certop International Holding Kft. közös szervezésben akkreditált vizsgával záruló integrált belső auditori tanfolyam minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek témakörében.

 

 

Gratulálunk a tanfolyam résztvevőinek!

 

 

-------------------------------------

 

 

KÉPEK: klikk ide!

 

 

-------------------------------------

 


09/09 2013:

International Workshop in Environmental Security and Management in Sopron, Hungary, 12-13th September 2013

 

Organized by
the University of West Hungary Faculty of Forestry
Invitation: It is a great pleasure for us to invite You to participate in the International Workshop in Environmental Security and Management (supported by SEMP, 517629-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMCR), which will be held in Sopron, Hungary, 12-13 September 2013. For more information: click here!

 

 

--------------------------------------

 

 

Workshop photos: click here!

 

 

--------------------------------------

 


03/09 2013:

Környezetmérnök hallgatóink elismerése

 

2013. szeptember 10-én az Erdőmérnöki Kar Ünnepélyes Nyilvános Tanévnyitó Kari Tanácsülésén a következő környezetmérnök hallgatóink részesültek elismerésben:

 

 

- Pécsi János környezetmérnök MSc hallgató - Dékáni dicséret

 

 

- Szabó Piroska környezetmérnök MSc hallgató - Dékáni dicséret

 

 

Gratulálunk!

 


08/07 2013:

Környezetmérnök hallgatóink elismerése

 

2013. június 28-án az Erdőmérnöki Kar Ünnepélyes Diplomaosztó Nyilvános Tanévzáró Kari Tanácsülésén a következő környezetmérnök hallgatóink részesültek elismerésben:

 

 

- Szita Renáta okl. környezetmérnök - Jankó Sándor Díj

 

 

- Czirfusz Csilla környezetmérnök MSc hallgató - Dékáni dicséret

 

 

Gratulálunk!

 


18/06 2013:

Sikeres záróvizsgák a Környezetmérnöki Szakon

 

Gratulálunk!
 

   

 

 

10/06 2013:

Környezetünkért Díjat kapott Dr. Pájer József egyetemi docens, a Környezetmérnöki Szak szakfelelőse

 

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Környezetünkért Díjat adományozott Dr.Pájer József egyetemi docensnek, az NYME Erdőmérnöki Kar Környezetvédelmi Tanszéke vezetője részére.  Az adományozás indoklása szerint a Díjat „a környezetvédelmi és természetvédelmi oktatás és tudatformálás területén folytatott országosan elismert munkája, kutatási eredményei elismeréseként” kapta.  A kitűntetést 2013. június 6-án Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár adta át a Környezetvédelmi Világnap és Pedagógusnap alkalmából megtartott minisztériumi ünnepségen.

 


10/06 2013:

FELHÍVÁS minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek integrált belső auditor tanfolyamra történő jelentkezésre

 

Az NymE Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszéke és a Certop International Holding Kft. közös szervezésben akkreditált vizsgával záruló integrált belső auditori tanfolyamot indít minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerek témakörében.

 

 

Időpontja: 2013. október 3-4-5.

 

 

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „P” ép. (Erzsébet kert), Sopron, Cházár A. tér 1.

 

 

Jelentkezés és részletek itt: KLIKK IDE!

 

 

-------------------------------------

 

 

KÉPEK: klikk ide!

 

 

-------------------------------------

 


22/05 2013:

Environmental Security (SEMP) – MSc Programme in Environmental Security and Management

 
For more information please visit the following website: http://www.environmentalsecurity.eu

 

 

Leaflet (pdf): click here!

 

 

Overview: This postgraduate course aims to provide specific training and education for graduates wishing to specialise in the growing field of environmental security management. The University of West Hungary Faculty of Forestry is responsible for the module: „Ecological Foundations for Sustainable Land Use”.

 

 

The course is intended to prepare  graduates for the employment markets they are likely to face. The MSc Environmental Security and Management is designed to meet the changing needs of employers as well as the changing nature of the employment market.

 

 

The proposed programme addresses a need for further study opportunities in the environmental security field at postgraduate level. It provides a progression route for graduates of any related BSc programmes (e.g. those concerned with envoronment, management, security management) would benefit from completing this programme in preparation for a career in environmental security. Graduates will enhance their progression prospect within the organisations they work for due to the high competencies acquired.

 


25/03 2013:

Záróvizsgára jelentkezés

 

KM BSc és KM MSc záróvizsgákra jelentkezés elérhető az Erdőmérnöki Kar honlapján: http://www.emk.nyme.hu!

 

 

Jelentkezési határidő: 2013. április 5., péntek

 


17/01 2013:

Kitüntetésben részesült Prof. Dr. Kosztka Miklós ny. egyetemi tanár

 

Prof. Dr. Kosztka Miklós  nyugalmazott egyetemi tanár, a mezőgazdasági (erdészeti) tudomány kandidátusa számára több mint 40 éves magas színvonalú és előremutató, a  műszaki haladást és a környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítését az erdészeti útépítés, útfenntartás és erdőfeltárás területén fejlesztő és oktató munkájáért, az Erdőmérnöki Kar vezetőjeként a graduális környezetmérnök képzés, az erdőmérnök képzés környezetvédelmi szakirányának bevezetése, fejlesztése, e szakok tudományos megalapozása területén végzett vezetői munkásságának elismeréseként -az NYME előterjesztésében- a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata kuratóriuma „A Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” kitüntetést adományozta.

 

 

Gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!